IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071618357283761949204
Volume57696343820
Total2164168799132196

Vizualizări   1408Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Prelegere academică de ziua limbii române 3-3
Tofan Eugenia
Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova 4-17

CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091)

Matei Valeriu
Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice 18-27

CZU: 811.135.1(478)

Cuşnir Valerii, Grama Dumitru
După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova 28-30

CZU: 811.135.1(478)

Druţă Inga
Conflictul lingvistic în condiții de bilingvism 31-36

CZU: 811.135.1'271.2(478)+81'246.3

Condrea Iraida
Acord între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul-cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 37-40

CZU: 001.89/001.895:338(478+4)

Duca Gheorghe, Smits Robert-Jan
Noi oportunităţi Europene pentru cercetare 41-41
Tofan Eugenia
Șansa cercetătorului pentru dezvoltare personală și integrare în cercetarea europeană – acțiunile Marie Skłodowska-Curie 42-44

CZU: 001.89

Hanganu Aurelia, Roşca Alexandru
Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice 45-50

CZU: 001.818

Roşca Alfreda, Cuciureanu Gheorghe
Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală și aplicativă. Studiu de caz 51-55

CZU: 001.89

Ciubotaru Constantin
Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare 56-62

CZU: 001.895:338(478)

Ganea Victoria, Bujor Oleg
Calitatea produselor agroalimentare autohtone discutată la nivel ştiinţific 63-63
Tofan Eugenia
Asigurarea calităţii produselor pomicole 64-66

CZU: 634.1(478)

Cimpoieş Gheorghe
Protecția integrată a plantelor și calitatea produselor agricole 67-72

CZU: [632.93+338.439.6](478)

Voloşciuc Leonid
Calitatea produselor agroalimentare procesate 73-75

CZU: 338.439.6:663/664

Iorga Eugen, Golubi Roman, Achimova Tatiana
Încă o dată despre calitate... 76-76

CZU: 338.439.6

Mîrzenco Vasile
Standardul Globalg.A.P. – calea spre noi piețe și comerț stabil 77-78

CZU: 338.439.5:339.564(478)

Croitoru Sergiu, Gorobievscaia Olga
Siguranța alimentelor și sănătatea populației 79-84

CZU: [338.439.6+614.2](478)

Opopol Nicolae
Recomandări privind asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor agroalimentare 85-85

CZU: 338.439.6+613.2.03

Opopol Nicolae
Bazele teoretice și analitice de fabricare și păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat 86-92

CZU: 663.252.2(478)

Prida Ion, Ialovaia Antonina, Krajevskaia Alla, Sturza Rodica, Găină Boris
Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în institutul de fitotehnie „Porumbeni” 93-95

CZU: [633.15+635.67](478)

Pîrvan Pintilie, Mistreţ Silvia
Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova 96-102

CZU: 631.67(478)

Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 103-109

CZU: 575:631.524(478+498)

RamosSanchez JoseManuel
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG 110-113

CZU: [632.11+551.58](478)

Nedealcov Maria, Castraveţ Tudor, Adamenko Tatiana
Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului și minimizarea consecinţelor ecologice în Bazinulb Mării Negre 114-117

CZU: [504.06+574](4+100)

Dvornikov Dmitri, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Daţco Tatiana, Zelentov Veaceslav
Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice 118-122

CZU: 355.333:355.45(478)

Manolache Constantin
The promptness as a legal cosmopolitism 123-126

CZU: 340.12

Mladenov Mladen
Aşezământul de organizare administrativă a Basarabiei din 29 aprilie 1818 127-137

CZU: 94(478)

Agachi Alexei
Romii/țiganii din Republica Moldova: o comunitate etnoculturală inedită în spațiul tradițional istoric carpato-danubiano-pontic 138-146

CZU: 39(=214.58)(478)

Duminica Ion
Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane 147-149

CZU: 316.74:78

Bobână Gheorghe, Rusu Mihaela
Barocul Cantemirian şi barocul postmodernist 150-155

CZU: 821.135.1(478).09

Cimpoi Mihai
Romanele poetului 156-158

CZU: 821.135.1(478).09

Ciocanu Ion
Nicolae Donici: dialectica vieţii şi creaţiei 159-166

CZU: 52(478)(092)

Ursachi Veaceslav
Dimensiunile axiologice naţionale şi mondiale ale scoarţei basarabene 167-172

CZU: 39:745.522(478)

Buzilă Varvara
La 75 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939) 173-176

CZU: 94(430+470)"1939"

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Comunismul ca sinonim al anticreştinismului 177-179

CZU: 289.954

Enciu Nicolae
Efectele „Dezghețului” lui Hrușciov asupra Basarabiei 180-182

CZU: 94(478)

Tărîţă Marius
O lucrare de importanţă enciclopedică 183-184

CZU: 398(478)(092)

Butnaru Tatiana