IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593820277901949204
Volume57683193807
Total2164166213931597

Vizualizări   1401Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-5
Sărbătoarea europeană a științei la Chișinău 7-7

CZU: 001.89

Romanciuc Lidia
Viziunea europeană asupra reformei științei și inovării 8-10

CZU: 001.89

Duca Gheorghe
Limba română, politica și statul de drept 11-14

CZU: 323(478)

Timofti Nicolae
O reuniune mondială a eminescologilor 15-16

CZU: 821.135.1(063)

Cimpoi Mihai
Cel mai mare for național al istoricilor români din ultimele patru decenii 17-18

CZU: 94(478+498)(063)

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova 19-29

CZU: 53(478)

Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Bajireanu Valentina
Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii 30-34

CZU: 001.89:[51+004](478)

Cioban Mitrofan
Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone 35-39

CZU: 001.89:[54+57+58](478)

Furdui Teodor, Chirilov Alexandru
Evoluţia ştiinţelor inginereşti, infrastructura instituţională şi cooperarea cu industria: anii 1946– 2016 (Partea I) 40-50

CZU: 001.89:62(478)(091)

Bostan Ion
File din istoria Secției de Științe Medicale a AȘM 51-52

CZU: 001.89:61(478)

Ghidirim Gheorghe
Științele agricole și renașterea agriculturii 53-56

CZU: 001.89:63(478)(091)

Micu Vasile
Științele socioumanistice: evoluție și personalități 57-61

CZU: 001.89:[3+9](478)(091)

Dragnev Demir
Instituţionalizarea literaturii şi ştiinţei literare 62-64

CZU: 821.135.1(478)(091)

Cimpoi Mihai
Întâlniri cu președinții Academiei: constatări și impresii 65-71

CZU: 001.89(478)(091)

Bologa Mircea
Baza de odihnă (pensiunea) „Știința”: istorie și present 71-73

CZU: 001.89:331.105.44(478)(091)

Xenofontov Ion
Cărbuni activi autohtoni pentru economie, protecția sănătății omului și a mediului ambiant 74-77

CZU: 541.183.5+542.05+544.723

Lupaşcu Tudor
Babesia venatorum – un nou agent de parazitoze sanguine la animale şi oameni 78-81

CZU: 595.42:619:616.993.19

Climenco (Cravcenco) Oxana, Movilă Alexandru, Toderaş Ion
Selenodependența spectrului aminoacidic din materialul reproductiv 82-86

CZU: 577.2+619:616.69-008.8:636.52/.58

Didilica Ina
Calculul rezistenței pereților structurali de beton armat ai clădirilor la acțiuni seismice 87-94

CZU: 693-078-413.04.6:721

Zolotcov Anatolie
Low flow discharge measurements using an ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) in the Fenton River, Connecticut 95-97

CZU: 504.453

Stella Juan, Warner Glenn, Ramirez Aldo
Managementul, o știință contemporană 98-102

CZU: 614.2:005(478)

Eţco Constantin
Utilizarea antigenelor şi alelelor grupelor sanguine la marcarea liniilor de tauri 103-106

CZU: 577.21:636.2.08

Focşa Valentin
Republica Moldova la 25 de ani: eforturi de recunoaștere internațională a independenței de stat 107-115

CZU: [323+327+342.1](478)

Juc Victor
Regionalizarea serviciilor spitalicești în opinia medicilor și a experților 116-123

CZU: 614.2(478)

Mocanu Victor, Volovei Ilie, Volovei Victor, Mocanu Ion
Direcţii tematice ale cercetării ştiințifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova) 124-131

CZU: 378.2:001.891(478)

Ţvircun Victor, Callo Tatiana
Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane 132-135

CZU: 316.6

Şleahtiţchi Mihail
Ontologia literară a „marginii”: sfâșierile Basarabiei 136-142

CZU: 821.135.1(478).09

Ţurcanu Andrei
Mihai Jomir şi dialogul culorilor 143-146

CZU: 75.02(478)(092)

Stăvilă Tudor
The founder of polytechnic 147-149

CZU: 378:62(478)(092)

Tiginyanu Ion, Ursaki Veacheslav
O moștenire valoroasă lăsată de academicianul Petru Soltan 150-151

CZU: 51(478)(092)

Cioban Mitrofan, Cataranciuc Sergiu
Fenomenul Nicolae Anestiadi 152-154

CZU: 378:61(478)(092)

Ghidirim Gheorghe
Academicianul Eugen Popușoi – primus inter pares 155-157

CZU: 378:61(478)(092)

Ghidirim Gheorghe
Ilustru agrochimist și manager al științei 158-159

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe, Găină Boris, Tudorache Gheorghe
Anatol Codru. Realitatea la modul poetic 160-164

CZU: 821.135.1-1(478).09

Olărescu Dumitru
Cartea și detractorii ei 165-166

CZU: 027(478)(091)

Xenofontov Ion
Un summum fenomenologic al realităților lingvistice 167-168

CZU: 811.135.1

Prus Elena
O carte despre „Regele lingvisticii” 169-171

CZU: 80/81(478)(092)

Constantinovici Elena
Rectorul academician versus academicianul rector. Acad. Maria Duca la 60 de ani 172-174

CZU: 58(478)(092)

Potîng Tatiana, Port Angela
Un venerabil septuagenar. Doctorul în științe Andrei Doruc la 70 de ani 175-176

CZU: 61(478)(092)

Ghidirim Gheorghe
Un explorator apreciat al zonei de interferenţă dintre istorie şi filosofie. Profesorul universitar Gheorghe Bobână la 70 de ani 177-179

CZU: 1(478)(092)

Moraru Victor
Un istoric de talie europeană. M. c. Demir Dragnev la 80 de ani 180-182

CZU: 94(478)(092)

Cojocaru Gheorghe
Strategul Societății Informaționale. M. c. Constantin Gaindric la 75 de ani 183-184

CZU: [51+004](478)(092)

Cojocaru Svetlana, Cioban Mitrofan