| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Cioban Mitrofan Mihail - 23. Descărcări - 31. Vizualizări - 2542.

2016 - 6

Almost periodicity of functions on universal algebras
Choban Mitrofan, Pavel Dorin
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(81) / 2016 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 28 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-55.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin Belousov (20.02.1925 - 23.07.1988)
Choban Mitrofan, Izbaş Vladimir, Shcherbacov V., Sîrbu Pavel
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(80) / 2016 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 19 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-68.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Applications of Distances on Monoids of Strings
Choban Mitrofan, Budanaev Ivan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(72) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 6 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-43.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategul Societății Informaționale. M. c. Constantin Gaindric la 75 de ani
Cojocaru Svetlana, Cioban Mitrofan
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-27.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O moștenire valoroasă lăsată de academicianul Petru Soltan
Cioban Mitrofan, Cataranciuc Sergiu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-27.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii
Cioban Mitrofan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-33.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte metodologice în predarea temei „volumul poliedrelor”
Nitrean Angela, Cioban Mitrofan
1 Liceul Teoretic ”Petru Rareş”, or.Soroca,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-19.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lp(R)-equivalence of topological spaces and topological modules
Choban Mitrofan, Dumbrăveanu Radu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(77) / 2015 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-75.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelaţiilor dintre real şi abstract
Cioban Mitrofan, Miron Radu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-97.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. strategii
Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Sali Larisa
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-197.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Examples of quasitopological groups
Arhangeliski Alexandr, Choban Mitrofan
1 Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-140.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On free groups in classes of groups with topologies
Choban Mitrofan, Chiriac Liubomir
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-126.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional compactifications of T0-spaces and bitopological structures
Choban Mitrofan, Calmuţchi Laurenţiu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-180.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse in invăţămantul matematic
Cioban Mitrofan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-11.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor generale în organizarea învăţării autoreglate
Cioban Mitrofan, Cioban-Pileţcaia Antonina, Sali Larisa
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-149.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar
Cioban Mitrofan, Rotaru Tatiana
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-166.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013 – anul internaţional al statisticii
Cioban Mitrofan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-191.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul modelelor în organizarea activităţii individuale a studenţilor
Cioban Mitrofan, Cioban-Pileţcaia Antonina, Sali Larisa
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-167.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

On Wallman compactifications of T0-spaces and related questions
Calmuţchi Laurenţiu, Choban Mitrofan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-174.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some addition theorems for rectifiable spaces
Arhangeliski Alexandr, Choban Mitrofan
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-174.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23