IBN
Închide

96Publicaţii

486Descărcări

59421Vizualizări

Cioban Mitrofan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
Mendeley profile

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 23.
Publicații indexate în SCOPUS - 31. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 10
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 21
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 1

Well-posedness of a nonlinear second-order anisotropic reaction-diffusion problem with nonlinear and inhomogeneous dynamic boundary conditions
Choban Mitrofan12 , Moroşanu Costică3
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Carpathian Journal of Mathematics
Vol. 38, / 2022 / ISSN 1584-2851 / ISSNe 1843-4401
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Family of subspaces with bases of countable order
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local properties of mappings via selections
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences
Nr. 1(74) / 2021 / ISSN 1310-1331
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the semigroup of endomorphisms of a topological universal algebra
Choban Mitrofan1 , Valuţă Ion2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professor Ion Valuta - teacher of many generations of students
Choban Mitrofan
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Properties of remainders of topological groups and of their perfect images
Arhangeliski Alexandr1 , Choban Mitrofan2
1 Moscow State Pedagogical University,
2 Tiraspol State University
Topology and its Applications
Vol. 296, / 2021 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Distanțe pe cvasisemiinele și semiinele
Miron Zinaida , Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmentability of open sets and topological games
Choban Mitrofan1 , Kenderov Petar2 , Revalski Julian Petrov2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences,
Topology and its Applications
Nr. 275 / 2020 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii
Cioban Mitrofan , Popovici-Bujor Violeta
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International Symposium "Actual Problems of Mathematics and Informatics" dedicated to the 90th birthday of professor Ion Valutse
Choban Mitrofan1 , Cozma Dumitru1 , Dohotaru Leonid2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematica și informatica în Universitatea de Stat din Tiraspol
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematicianul multidimensional: profesorul Ion Valuță
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On semigroups of endomorphisms of universal algebras
Choban Mitrofan1 , Valuţă Ion2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(94) / 2020 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the geometry of b-distances and the fixed points of mappings
Choban Mitrofan
Tiraspol State University
Carpathian Journal of Mathematics
Vol. 36, / 2020 / ISSN 1584-2851 / ISSNe 1843-4401
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the monoid of endomorphisms of a topological universal algebra
Choban Mitrofan1 , Valuţă Ion2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professor Ion Valuta – teacher of many generations of students
Choban Mitrofan
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la congruența și construirea poligoanelor
Cioban Mitrofan , Popovici-Bujor Violeta
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaces with fragmentable open sets
Choban Mitrofan1 , Kenderov Petar2 , Revalski Julian Petrov2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences,
Topology and its Applications
Nr. 281 / 2020 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Submetrizable spaces and open mappings
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte cu privire la studierea logicii în învățământul superior
Cioban Mitrofan , Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Completeness type properties, products, and group remainders
Arhangeliski Alexandr1 , Choban Mitrofan2
1 Moscow State Pedagogical University,
2 Tiraspol State University
Topology and its Applications
Nr. 263 / 2019 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convex families of sets on topological spaces
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical education in the Republic of Moldova
Choban Mitrofan , Sali Larisa
Tiraspol State University
Mathematics and Education in Mathematics
Vol. 48, / 2019 / ISSN 1313-3330
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On metrizable families of subspaces of locally convex spaces via selections
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la metoda algebrică de construcții geometrice
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 17

Around the Poincaré center-focus problem
Choban Mitrofan
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale abordării conceptelor teoriei probabilităților în învățământul preuniversitar
Cioban Mitrofan , Sali Larisa , Grigoreț Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Cioban Mitrofan , Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distances on Free Semigroups and Their Applications
Choban Mitrofan1 , Budanaev Ivan2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Vol. 86, Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency and Penalty Factors on Monoids of Strings
Choban Mitrofan1 , Budanaev Ivan12
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepler și problema a n corpuri
Cioban Mitrofan1 , Cebotaru Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă de construire a seminelului liber
Cioban Mitrofan , Marian Zina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On solutions of functional equations with linear translations
Choban Mitrofan , Sali Larisa
Tiraspol State University
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1223-6934
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ilie Lupu – la 80 de ani de viață și 50 de ani de activitate științifică
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Mihail Popa – a 70-a aniversare
Cioban Mitrofan , Cozma Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajkov remainder and other group-remainders of a topological group
Arhangeliski Alexandr1 , Choban Mitrofan2
1 Lomonosov Moscow State University,
2 Tiraspol State University
Topology and its Applications
Nr. 241 / 2018 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 4 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scattered and Digital Topologies in Image Processing
Choban Mitrofan1 , Budanaev Ivan2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scattered and Digital Topologies in Information Sciences
Choban Mitrofan , Budanaev Ivan
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings
Choban Mitrofan1 , Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
2 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC la studierea transfromărilor geometrice elementare
Cioban Mitrofan , Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Математические проблемы и интеллектуальные способности учащихся
Чобан Митрофан , Лупу Илие , Чобан-Пилецкая Антонина
Тираспольский государственный университет
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль математических проблем в развитии интеллектуальных способностей учащихся
Чобан Митрофан , Лупу Илие , Чобан-Пилецкая Антонина
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 15

“Galaxia Miron” sau creatorul de geometrii extraordinare. Academicianul Radu Miron la 90 de ani
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A general concept of multiple fixed point for mappings defined on spaces with a distance
Choban Mitrofan1 , Berinde Vasile23
1 Tiraspol State University,
2 North University Centre of Baia Mare,
3 King Fahd University of Petroleum and Minerals
Carpathian Journal of Mathematics
Vol. 33, / 2017 / ISSN 1584-2851 / ISSNe 1843-4401
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About applications of topological structures in computer sciences and communications
Choban Mitrofan1 , Budanaev Ivan2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions of Finiteness and Algebraical Properties of Topological Spaces
Choban Mitrofan
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional equivalence of topological spaces and topological modules
Choban Mitrofan1 , Dumbrăveanu Radu2
1 Tiraspol State University,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1303-5010 / ISSNe 2651-477X
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Pavel Pulbere. Profesorul Pavel Pulbere - un promotor al progresului și succesului
Cioban Mitrofan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measures of Similarity on Monoids of Strings
Choban Mitrofan12 , Budanaev Ivan32
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiple fixed point theorems for contractive and Meir-Keeler type mappings defined on partially ordered spaces with a distance
Choban Mitrofan1 , Berinde Vasile2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Cluj-Napoca
Applied General Topology
Nr. 2(18) / 2017 / ISSN 1576-9402
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 96