IBN
Închide

116Publicaţii

1805Descărcări

98339Vizualizări

Şleahtiţchi Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 82. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 12.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 48
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 14
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 12
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 6

Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele trei virtuți ale psihologului – expert judiciar: profesionalitate, moralitate, legalitate
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă actualizată asupra principiilor expertizei psihologice judiciare
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de securizare psihologică a elevilor expuși didactogeniei: depatologizarea atitudinii față de învățare
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un concept în extindere: expertiza psihologică judiciară
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика уверенного поведения и эмоциональной компетентности у студентов-психологов
Руснак Светлана1 , Şleahtiţchi Mihail2 , Соболевская-Епуре Анна3
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Центр временного размещения лиц с ограниченными возможностями, Бэлць
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

A most actual topic: didactogeny as a source of a negative attitude towards learning
Şleahtiţchi Mihail
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 4(95) / 2022 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 3 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burnout versus didactogeny: the reality of a pathologized connection
Şleahtiţchi Mihail
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 1(92) / 2022 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactogenia ca factor de patologizare a capacitații de invațare (elemente pentru o meta-analiză a fenomenului de eșec școlar)
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(40) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactogenia, între fobie și nevroză, dispnee și tahicardie
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactogeny, Between delay and fatigue, overwork and demotivation
Şleahtiţchi Mihail
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 3 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note pentru o reinterpretare a binomului burnout-didactogenie
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(50) / 2022 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

A new beginning, a great challenge: metamodern psychology (Part II)
Şleahtiţchi Mihail
Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice al Republicii Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new beginning, a great challenge: metamodern psychology Part I
Şleahtiţchi Mihail
Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice al Republicii Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 1(88) / 2021 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arborele cauzal al didactogeniei. Ramificația SER
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germenii stimulativi ai didactogeniei. Caracterul inadecvat al profesorului
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii în dinamica reprezentării sociale: ideile de bază
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O reinterpretare a trinomului didactogenie-incorectitudine profesională - eșec școlar
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile didactogeniei. Factorul CICD.
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resorturile didactogeniei. Caracterul inadecvat al cadrului didactic
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resorturile didactogeniei. Stilul educațional respingător
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un factor de neevitat în proiectarea algoritmului de securizare psihologică a elevilor expuși didactogeniei: stilul educațional respingător
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Fictionis. A synthetic introduction into the mythology of transmission
Şleahtiţchi Mihail
Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice al Republicii Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(85) / 2020 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O intervenție secvențială în mitologia transmiterii
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia științifică în metamodernitate: divergențe, convergențe și complementarități
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii
Şleahtiţchi Mihail , Gavriliţă Lucia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-1256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Social psychology in a world dominated by the game of alternatives
Şleahtiţchi Mihail
Free International University of Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 1(80) / 2019 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 20 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Era reprezentarilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii – un obiect incontestabil al procesului de reprezentare socială
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderul și mulțimea: o abordare din perspectiva teoriei reprezentărilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nexus
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nexus, the prelogical knot that organizes and mobilizes the crowds
Şleahtiţchi Mihail
Moldova State University
International Journal of Communication Research
Vol. 8, / 2018 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palierele nexus în reprezentarea socială a liderilor
Şleahtiţchi Mihail
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Americană din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêmata, gândirea ştiinţifică și reprezentarea socială
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The envy
Şleahtiţchi Mihail
Moldova State University
International Journal of Communication Research
Vol. 8, / 2018 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Themata, a Visible Presence within Social Representations
Şleahtiţchi Mihail
Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice al Republicii Moldova
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 4(79) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

A brief Theory of Social Representations which cannot be Broken Down to the End
Şleahtiţchi Mihail
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la polimorfism la inexistenţa ortodoxiei. O perspectivă asupra criteriilor de identificare a obiectului reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre importanţa modificării practicilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evocare: vocaţia de psihosociolog a lingvistului Dumitru Irimia
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii ca obiect al reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanica invidiei
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(49) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-63. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema obiectului reprezentării sociale: preocupări și soluții
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane
Şleahtiţchi Mihail12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de o altă psihologie socială
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schițe pentru un eventual tratat de anormalitate comportamentală: barbarie&bestialitate&bibliomanie
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 116