IBN
    

    
  


    
Închide
Şleahtiţchi Mihail Nicolae
Afiliat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2017 - 3

Evocare: vocaţia de psihosociolog a lingvistului Dumitru Irimia

Şleahtiţchi Mihail
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre importanţa modificării practicilor sociale

Şleahtiţchi Mihail
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 64-71.
Disponibil online 13 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liderii ca obiect al reprezentării sociale

Şleahtiţchi Mihail
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 8-18.
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dizabilitatea copilului ca factor care plasează familia în riscul de excluziune socială

Şleahtiţchi Mihail, Haraz Svetlana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 192-198.
Disponibil online 18 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferențe gender în fenomenul de anxietate socială la adolescenți

Otomega Iulia-Mihaela, Şleahtiţchi Mihail
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 347-354.
Disponibil online 15 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cum detectăm „Zonele mute” ale reprezentării sociale? metoda substituţiei
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: Evocarea liberă
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 September, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: inducţia prin scenariu ambiguu
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Similitudinea umană, între mărimea taliei şi capacităţile intelectuale, poziţionarea atitudinală şi trăsăturile de personalitate
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Depăşirea conservatorismului reprezentaţional. Raportul reversibilitate/ ireversibilitate
Şleahtiţchi Mihail
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce şi cum mor reprezentările sociale
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Octonomul G.Eicholtz – E. Rogers
Şleahtiţchi Mihail
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Cuadrinomul lui A. Guskin
Şleahtiţchi Mihail
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Dinamica reprezentării sociale. Rolul elementelor noi
Şleahtiţchi Mihail
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi mecanisme de transformare a reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica reprezentării sociale. Efectul de context
Şleahtiţchi Mihail
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica reprezentării sociale. Rolul practicilor cotidiene
Şleahtiţchi Mihail
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Reprezentarea socială ca fenomen contextualizat
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în formula compoziţională a reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19