IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice",
Bălți, Moldova, 26 mai 2017
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Briceag S.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-50-205-4
CZU: 159.9+37.0+316.6(082)=00 S 92
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Istorie (1)Economie (2)Filosofie (1)Drept (5)Pedagogie (25)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (30)Sociologie (18)Ştiinţe politice (1)