IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 15:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)
  2019  (4 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602118683599271
Volume58542661221
Total7182661344820
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   551Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Подготовка будущих воспитателей к созданию учебных публикаций для детей дошкольного возраста 3-9

CZU: 373.2

Мардарова И.
Взаимосвязь изобразительной и речевой деятельности у детей старшeго дошкольного возраста 10-17

CZU: 373.2+159.922

Баранова В.
Модульные контрольные работы как эффективный метод педагогического контроля качества знаний будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений 18-29

CZU: 37.013+373.2

Кудрявцева Е.
Dezvoltarea intereselor ocupaționale în condiții experimentale la vârsta adolescentă 30-43

CZU: 159.922

Boiangiu Carmen
Eficientizarea metodelor didactice moderne în vederea optimizării activității de predare-învățare 44-56

CZU: 37.02

Popescu Maria, Grebeniuc Ecaterina
Validarea unui model motivațional al abandonului școlar pe populația românească 57-65

CZU: 37(498)

Mihăileasa Loredana
Mecanismele de coping la studenții cu anxietate 66-84

CZU: 159.923

Racu Igor, Caşcaval Ion
Взаимосвязь личностных характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности 85-92

CZU: 159.9

Красковская Валерия, Раку Жанна
Проблемы целеполагания в профессиональной подготовке студентов 93-100

CZU: 37.01(075)

Листопад А.
Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в младшем школьном возрасте 101-109

CZU: 159.922+159.94

Раку Жанна
Роль самосознания и навыков саморегуляции педагога в создании ненасильственной среды в школе 110-121

CZU: 371/373

Ковалева Елена
De la polimorfism la inexistenţa ortodoxiei. O perspectivă asupra criteriilor de identificare a obiectului reprezentării sociale 122-129

CZU: 37.015.3

Şleahtiţchi Mihail