IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 11:14
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)26
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6722532315223283
Volume59678871807
Total7313211187030

Vizualizări   1346Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

O dilemă psihosociologică presantă:Rs = Rc sau Rs ≠ Rc ? 1-11

CZU: 316.6+316.77

Şleahtiţchi Mihail
Особенности усвоения моральных норм поведения дошкольниками с нарушениями интеллекта 12-21

CZU: 159.922.762:37.013.42

Лемех Елена
Мониторинг качества педагогических знаний будущих бакалавров дошкольного образования 22-29

CZU: 378.013

Кудрявцева Е.
Состояние подготовки умственно отсталых детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к овладению грамотой 30-40

CZU: 373.25.013.42

Кузьминская Е.
Психологическое благополучие родителей как индикатор представлений ребенка о системе семейных взаимоотношений 41-48

CZU: 316.62:37.018.1

Брынза И., Будиянский Н.
Evaluarea componentei intelectuale de pregătire către şcoală a copiilor cu cecitate 49-58

CZU: 373.25:617.7-053.2

Frunze Olesea
Parenting incomplet, agresivitate şi subperformanţă şcolară 59-65

CZU: 316.62:37.018.1

Bonchiş Elena, Roman Daniela
Этические аспекты готовности педагога к работе в условиях инклюзивного обучения 66-70

CZU: 371.136

Романчак Ж.
Эвалюация инклюзии: уточнение понятий. 71-80

CZU: 373.1

Здрагат С.
Interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în situații de conflict la preadolescenți 81-88

CZU: 159.922.7:316.62-053.5

Racu Iulia, Cazacenco Tatiana
Методологические знания как фактор фундаментализации профессиональной подготовки будущего учителя физики 89-96

CZU: 371.124.02:53

Школа А.
Своеобразие проявления эмоционально-оценочного отношения к будущей семье у умстенно отсталых подростков 97-103

CZU: 376-056.36:316.614.5

Иваненко А.
Роль межличностных взаимоотношений участников педагогического процесса в общении 104-109

CZU: 371.3.018.2

Колесник А.
Использование народной игрушки в процессе театрально - игровой деятельности детей дошкольного возраста 110-115

CZU: 373.2.036

Просенюк А.
Проявление психологического и физического насилия в стенах школы как социальная проблема 116-124

CZU: 316.48:371.8-057.874

Собкин В., Синицару Лариса
Особенности психологической готовности детей к школе 125-128

CZU: 373.29.015.3

Раку Жанна
Genul ca determinantă a singurătății 129-135

CZU: 159.923.2-053.6

Plămădeală Victoria, Perjan Carolina