Interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în situații de conflict la preadolescenți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-11 06:45
Vizualizări 251
Vizitatori unici 42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7:316.62-053.5 (1)
Psihologie (687)
Psihologie socială (223)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 2(39) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în situații de conflict la preadolescenți

CZU: 159.922.7:316.62-053.5
Pag. 81-88

Racu Iulia, Cazacenco Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 18 May, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Articolul dat prezintă și descrie o problemă importantă și semnificativă a psihologiei contemporane și anume ostilitatea. Cercetarea experimentală evidențiază că 54 % din preadolescenții testați manifestă un nivel înalt de ostilitate. Ostilitatea are o dinamică proprie și specifică vârstei preadolescente. Astfel ostilitatea este mai pregnant exprimată la băieți. Vârsta cu cei mai mulți copii agresivi este cea cuprinsă între 12 și 13 ani. Dintre toate formele de manifestarea a ostilității în preadolescentă cea mai frecventă este suspiciunea. Între ostilitate și strategiile comportamentale în situațiile de conflict s-a stabilit o interrelație. Preadolescenții cu nivel redus de ostilitate aleg strategii constructive cum ar fi colaborarea și compromisul, în timp ce preadolescenții cu nivel înalt de ostilitate recurg la strategii distructive precum: confruntarea și evitarea.

The given article describes an actual problem of modern psychology hostility. Experimental research evidences that 54% of preadolescents are hostile and aggressive. Hostility and aggressiveness are more frequently characteristic for boys. Age between 12 and 13 years are considered most aggressive. The most common form of hostility at preadolescent is suspicious. Between hostility and behavioural strategies in conflict situations choose by preadolescents is a relation. Preadolescents with low level of hostility in conflict choose collaborating and compromise while the preadolescent with high level of hostility prefer competing and avoiding.

Cuvinte-cheie ostilitate, strategii comportamentale în situații de conflict, confruntare, colaborare, compromis, evitare, adaptare, vârsta preadolescentă.