IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 07:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)26
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6722533105223283
Volume59679201807
Total7313212307030

Vizualizări   1463Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Importanța comunicării în procesul educational 7-19

CZU: 376(498)

Dumitru Cristina
Методическая деятельность учителя как источник учебно- методических задач 20-31

CZU: 37.02(477)

Скворцова С.
Подготовка студентов к созданию компьютерных игр для дошкольников 32-37

CZU: 378.126:004:373.2(477)

Мардарова И.
Studiul inteligenței emoționale la preadolescenții din diferite medii 38-46

CZU: 159.942+37.015.3

Racu Iulia, Niculiță Dorina
Новые информационные технологии как средство улучшения качества подготовки студентов заочной формы обучения 47-56

CZU: 378.147:004(477)

Нестеренко В.
Адаптация будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений к условиям обучения в высшем учебном заведении 57-64

CZU: 378.126:373.211.24(477)

Листопад А.
Modalități de diminuare a violenței școlare la preadolescenți 65-79

CZU: 316.624-053.6+37.015.3

Racu Igor, Ovanesov Cristina
Сущность феномена «здоровье» в научных исследованиях 80-86

CZU: [159.9+316.33:61](477)

Бедрань Р.
Analiza unor forme de manifestare a agresivității la preadolescenți din mediul urban și rural 87-95

CZU: 316.624-053.6+37.015.3

Losîi Elena
Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei 96-100

CZU: 316.62-053.6:324

Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Спецкурс «Формирование профессиональной надежности будущих руководителей учебных заведений» как составляющая профессиональной подготовки 101-106

CZU: 378.11(477)

Визнюк В.
Rezistenţe şi bariere în calea trecerii la educaţia incluzivă 107-114

CZU: 376.112.4

Chiperi Nadejda
Psycho-pedagogical peculiarities of mediator`s training: comparative analysis 115-122

CZU: 37.015.3(477)

Urusova Olena