IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-18 10:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)15
  2020  (4 din 4)54
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole71549649211831322
Volume62862542301
Total77758274614132

Vizualizări   887Descărcări   90

Conţinutul numărului de revistă

Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

3-16

CZU: 159.922.8

Losîi Elena

Эволюция системы образования Украины

17-25

CZU: 37.091(477):94

Листопад А., Мардарова И.

Caracteristicile inteligenței emoționale la preadolescenți

26-37

CZU: 159.942-053.66

Racu Iulia, Leca Sergiu

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

38-46

CZU: 159.922.1-055.26

Толмач Ирина, Раку Жанна

Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

47-56

CZU: 37.01(477)

Бигун Александр

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

57-69

CZU: 159.923.2-053.66

Racu Igor, Horga Emilia Carmen

Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

70-77

CZU: 378:351.74(477)

Бережный Юрий

Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

78-89

CZU: 159.942:37.011.3-051

Раку Жанна

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

90-100

CZU: 378.147:37.011.31(477)

Рогачко-Островская М.

Reintegrarea socială a ex-deținuților în Republica Moldova

101-109

CZU: 364.048.6-058.57

Vîrlan Maria, Diţa Maria

Развитие оптимизма личности в экспериментальных условиях

110-122

CZU: 159.937

Саидов Нурмухаммад

Формы взаимодействия родителей с ребѐнком раннего возраста с отклонениями в развитии

123-128

CZU: 37.018.1:364.27-053.3(477)

Ковылина В.

Краеведческая деятельность будущих учителей физической культуры: компетентностный подход

129-137

CZU: 378:37.01:796/799(477)

Кравец М.