Studiul inteligenței emoționale la preadolescenții din diferite medii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
237 15
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-20 20:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942+37.015.3 (2)
Psihologie (547)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (865)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Studiul inteligenței emoționale la preadolescenții din diferite medii

CZU: 159.942+37.015.3
Pag. 38-46

Racu Iulia, Niculiță Dorina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2016


Rezumat

Problema inteligenței emoționale este una semnificativă și importantă în psihologie. Inteligența emoțională este capacitatea indivizilor de a identifica, evalua și controla propriile emoții dar și pe cele ale persoanelor din jur. Prezenta cercetare este axată pe studierea inteligenței emoționale la preadolescenți. Ca rezultate am stabilit că nivelul înalt de inteligența emoțională este caracteristic pentru 23,46% din preadolescenți. Preadolescentele manifestă un nivel mai ridicat de inteligență emoțională. Se evidențiază că nivelul ridicat de inteligență emoțională este mai mult caracteristic preadolescenților de 13-14 ani. Preadolescenții din mediul rural obțin scoruri mai ridicate privind inteligența emoțională comparativ cu preadolescenții din mediul urban.

The issue of emotional intelligence is an important one in the sphere of human resources, management, education and psychology. Emotional intelligence is the capability of individuals to recognize their own, and other people’s emotions, to discriminate between different feelings and label them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behaviour. The present research is focused on emotional intelligence at preadolescents. As a result we established that the high level of emotional intelligence is particular for 23,46% preadolescents. Girls manifest a high level of emotional intelligence. Also high level of emotional intelligence is characteristic to 13 – 14 preadolescents. The emotional intelligence are more developed at preadolescents from rural environment.

Cuvinte-cheie
Inteligenţa emoţională, preadolescenţi, medii, mediul urban, mediul rural,

gen