IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 15:27
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)
  2019  (4 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602128743683271
Volume58548131232
Total7182676874915
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   1537Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Secolul XXI şi însemnele unei mari schimbării sociale 2-7

CZU: 316.42+32.01

Şleahtiţchi Mihail
Studierea și formarea competențelor antreprenoriale la psihologii în devenire 8-17

CZU: 37.016.046:159.9

Jelescu Petru, Elpujan Olga
Schițe pentru un eventual tratat de anormalitate comportamentală: barbarie&bestialitate&bibliomanie 18-23

CZU: 159.9.072:81'373.4

Şleahtiţchi Mihail
Atitudinea parentală și percepţia fenomenului de delincvenţă juvenilă de către părinţi 24-38

CZU: 316.356.2:316.624-053.6

Olărescu Valentina, Buguţa Elena, Cebotari Stanislav
Evaluarea domeniului psihomotric a pregătirii pentru şcoală a copiilor cu cecitate 39-46

CZU: 159.9.072:376.62

Frunze Olesea, Lapoşina Emilia
Importanța psihoterapeutică a jocului: metodologia învățării părinților a terapiei prin joc 47-53

CZU: 159.9.072:37.013.42+316.356.2

Verdeş Angela
Atitudinea față de muncă, particularitățile relaționale și comunicative ale educatorului 54-62

CZU: 373.064.2

Losîi Elena
Influența modelului parental asupra strategiilor de coping, stimei de sine și locus control la adolescenții care reprezint tulburări de comportament 63-74

CZU: 37.015.3+316.624-053.6

Stamate Dorina, Perjan Carolina
Agresivitatea adulților implicați în activitățile sociale 75-85

CZU: 159.9.019.4+316.613.43

Trofăilă Lidia
Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi 86-95

CZU: 159.922.8+316.624-053.6

Stamate Dorina
Socializarea copiilor cu autism 96-100

CZU: 159.922.76+316.614-053.4

Şontea Magdalina
Cercetarea experimentală a creativităţii la vârsta preşcolară 101-106

CZU: 373.2.036

Ţapurin Adriana
Studiu privind inteligența emoționala la partenerii în relațiile de cuplu 107-118

CZU: 159.942+316.356.2

Racu Iulia, Lungu Olivia
Corelația dintre interesele ocupaționale şi personalitate la vârsta adolescentă: concepte, metode, rezultate 119-133

CZU: 159.9.072:37.048-053.6

Boiangiu Carmen, Racu Igor