IBN
Închide
Cebotari Stanislav
Cuvinte-cheie (27): infractor (5), recidivă infracţională (2), condamnat (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Diminuarea violenţei verbale şi nonverbale - prin muzică
Cebotari Stanislav
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.
Cebotari Stanislav12
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de resocializare din perspectiva psihologică
Cebotari Stanislav
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Furtul ca comportament deviant și ca infractiune contra patrimoniului
Cebotari Stanislav
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resocializarea infractorilor cu vârsta 18-25 ani, care savârşesc infracţiuni contra patrimoniului
Cebotari Stanislav
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resocializarea infractorilor cu vîrsta 18-25 ani, care săvârșesc infracțiuni contra patrimoniului
Cebotari Stanislav
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Atitudinea parentală și percepţia fenomenului de delincvenţă juvenilă de către părinţi
Olărescu Valentina1, Buguţa Elena2, Cebotari Stanislav3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Măsuri de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului gen pungășie și furt
Cebotari Stanislav
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de cunoaștere a infractorilor care comit infracțiuni contra patrimoniului, în special furt și pungășie
Cebotari Stanislav
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9