IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-25 22:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)
  2019  (4 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602128773684271
Volume58548191232
Total7182676964916
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   734Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Determinantele psihologice ale anxietății în adolescență

3-17

CZU: 159.932-053.66

Racu Iulia

Инклюзия как психолого-педагогическое условие сопровождения личности с  проявлениями эмоциональной нестабильности

18-30

CZU: 159.922:378

Кузьменко Т.

Психологическая готовность молодежи к выбору брачного партнера и предпосылки его осуществления

31-40

CZU: 159.9:173.1

Винс В.

Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui

41-51

CZU: 159.9.072:37.017.4

Ciobanu Elvira, Jelescu Petru

Психологические особенности формирования психосоматических расстройств у плавсостава

52-60

CZU: 159.9.07:347.793

Бондаревич Светлана

Modalități de sporire a rezilienței la burnout a cadrului didactic școlar

61-70

CZU: 159.9.07:37.011.31

Balode Neli

Критерии и показатели эффективного оценивания качества педагогических знаний студентов

71-83

CZU: 378.147

Кудрявцева Е.

Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта в условиях длительного плавания

84-91

CZU: 159.942:629.5-057.875

Шевченко Росина

Определение понятий «системность» и «систематичность» знаний в контексте оценивания качества результатов обучения

92-102

CZU: 378.147

Карпова Э., Кононенко Н.

Проблема буллинга в образовательной среде

103-108

CZU: 37.06:159.9.07

Кисаков Роман, Адэскэлицэ Виорика

Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности

109-115

CZU: 373.2.06

Кавылина А.

Методические аспекты воспитания милосердия у детей дошкольного возраста

116-123

CZU: 373.2.016

Княжева И.

Особенности развития произвольности у дошкольников

124-133

CZU: 373.24

Раку Жанна, Мулько Юлия