IBN
Închide
Selectează perioada
Print PDF

Prezenţa autorilor din străinătate în revista Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

Afisarea articolelor: 1-20(164)
2019
1. БЕРЕЖНЫЙ, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina

Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 77-70. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
2. БИГУН, А., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina

Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 56-47. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
3. RACU, I., dr.hab, HORGA, E., Necunoscută, România, România

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 69-57. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
4. КОВЫЛИНА, В., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Формы взаимодействия родителей с ребѐнком раннего возраста с отклонениями в развитии

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 128-123. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
5. КРАВЕЦ, М., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina

Краеведческая деятельность будущих учителей физической культуры: компетентностный подход

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 137-129. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
6. ЛИСТОПАД, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, МАРДАРОВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Эволюция системы образования Украины

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 25-17. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
7. РОГАЧКО-ОСТРОВСКАЯ, М., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 100-90. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
2018
8. BOTOSINEANU, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România

Handicap, dizabilitate, deficienţă

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 139-125. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
9. BUCUR, R., Compania PSIHOLOGIABANILOR, România

Educația financiară timpurie

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 147-140. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
10. RACU, I., dr.hab, CAZAN, L., Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava, România

Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 40-25. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
11. POPOVICI, D., DIACONESCU, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România

Educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 3(52), 86-80. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
12. DUMITRU TĂBĂCARU, C., Universitatea din Piteşti, România

Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 1(50), 19-13. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
13. КНЯЖЕВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Поликультурность и толерантность в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 103-93. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
14. КНЯЖЕВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Реализация идей личностно ориентированной образовательной парадигмы в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 114-108. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
15. КОЛЕСНИК, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Личностно-ориентированное управление учебно- воспитательным процессом в высшей школе

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 107-101. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
16. КОНОНЕНКО, Н., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Структура и содержание модели управления качеством профессиональных знаний будущих педагогов в учебном процессе высшей школы

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 155-148. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
17. ЛИСТОПАД, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, МАРДАРОВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Системообразующее значение информационной компетентности в структуре деятельности педагога дошкольного образования

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 112-104. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
18. ЛИСТОПАД, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Гуманизация образования: проблемы и перспективы

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 24-13. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
19. МАРДАРОВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina

Подготовка будущих воспитателей к использованию инноваций в дошкольном образовании

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 51-41. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
20. NEGURĂ, L., Universitatea din Ottawa, Canada

L’intervention à l’épreuve des représentations sociales.l’usager des services sociaux peut-il devenir un sujet avec pouvoir d’agir ?

.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 36-23. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432. (Cat. C)
 
 

1-20 of 164