IBN
Închide
Groza (Verdeş) Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 0

Dezvoltarea gândirii științifice în procesul educațional
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”, Autor: Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional
Groza (Verdeş) Angela1 , Luchian-Ursachi Nicoleta2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul burnout la personalul medical
Groza (Verdeş) Angela , Cotelea (Grati) Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-85. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea și stilurile de comunicare la preadolescenți
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Autoreglarea emoțională la preșcolari în contextul parentalității
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Sentimenul de culpabilitate la femeile abuzate în copilărie
Rotaru-Sîrbu Natalia , Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte actuale ale agresivității în spațiul educațional
Groza (Verdeş) Angela , Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Repere psihologice în abordarea stresului ocupațional
Groza (Verdeş) Angela , Cotelea (Grati) Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 22 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța psihoterapeutică a jocului: metodologia învățării părinților a terapiei prin joc
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Relatia dintre profilul de personalitate si strategiile de abordare a conflictului la studenti
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Relația dintre trăsăturile de personalitate și motivația pentru succes la profesori
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practica psihologică modernă
2015. . ISBN 978-9975-46-265-5. P 139.
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea profesională a copiilor educaţi în diferite situaţii sociale de dezvoltare
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Motivaţia învăţării la studenţi
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-236. Vizualizări-1676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Studiul satisfacţiei în căsătorie
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-96. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu experimental asupra relaţiei dintre stima de sine şi autonomia faţă de partenerul de cuplu
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-232. Vizualizări-1598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dimensiuni ale afectivităţii la preadolescenţii din amiliile temporar dezintegrate
Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite
Racu Igor , Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 17 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularităţile dezvoltării afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite
Racu Igor , Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25