IBN
Închide
Sanduleac Sergiu Arcadi
Cuvinte-cheie (48): singurătate (2), gândire ştiinţifică (2), caracterul sintetic al gândirii științifice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Sanduleac Sergiu
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Relația dintre singurătatea la locul de muncă și comunicarea la angajații IT.
Sanduleac Sergiu, Martîniuc Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singurătatea lucrătorilor din sfera IT
Sanduleac Sergiu1, Martîniuc Natalia2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte actuale ale agresivității în spațiul educațional
Verdeş Angela, Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea singurățății ca fenomen psihosocial
Perjan Carolina, Sanduleac Sergiu, Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări ale gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stages of development of scientific thinking – reality or fiction
Sanduleac Sergiu
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția de la actul de gândire științifică la actul de gândire practică
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Inteligenţa emoţională la studenţii psihologi şi pedagogi
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Sanduleac Sergiu, Căpăţînă Tatiana
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competentelor emotionale și a gîndirii științifice în procesul creatiei artistico-plastice
Sanduleac Sergiu, Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza categorială și prototipică: studiu aspura reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din îvățământul primar
Sanduleac Sergiu, Sârbu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea gândirii ştiinţifice la cadrele didactice în contextul reformelor educaţionale
Sanduleac Sergiu
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema obiectivismului si individualismului în gândirea stiintifica
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Modalităţi de gestionare a stresului în condiţii de luptă
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea gândirii ştiinţifice la tinerii cercetători din perspectivă interdisciplinară
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ce stau la baza formării gândirii ştiinţifice
Racu Jana, Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crize şi conflicte în organizaţii
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific thinking as a new concept in educational process
Sanduleac Sergiu
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24