IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-22 22:26
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 9 / 2024  (1 din 2)51    CZU
 2024  (1 din 2)51    
Nr. 9(169) 51CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57CZU
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1379148975253912768309
Volume35598243636
Total1414154957657548

Vizualizări   2565Descărcări   140

Conţinutul numărului de revistă

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior 3-7

CZU: 37.014.5:378

Paiu Mihai , Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare 8-16

CZU: 378.1:342.733

Guţu Vladimir , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Repida Tatiana , Toma Natalia
Interogații epistemologice despre pedagogie: cât ajută teoria despre educație la ameliorarea educației? 17-24

CZU: 37.01

Frumos Florin-Vasile , Cucoşel Constantin
The influence of school on students’ motivation throughout their life. 25-31

CZU: 37.032:159.947.5

Albu Gabriel
Principiile educației – sistem normativ de relații fundamentale 32-37

CZU: 37.013.2

Panico Vasile
Educația pentru carieră: abordări conceptuale 38-42

CZU: 37.048.4

Dandara Otilia , Cotruța Aida
Carieră și succes profesional prin mentorat 43-48

CZU: 371.213.3

Axinte Roxana
Repere teoretice ale monitorizării angajării în câmpul muncii a absolvenților instituţiilor de învăţământ superior   49-56

CZU: 331.53:[349.222:378-057.85]

Spînu Lilia
Experiențe naționale și internaționale în educația pentru carieră 57-61

CZU: 37.048.4

Cotruța Aida
Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare 62-74

CZU: 378.147

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar 75-86

CZU: 378.14

Guţu Vladimir
Integrarea evaluării interactive în procesul de studiere a cursului universitar „Tehnici de programare” 87-92

CZU: 378.147:004.43

Globa Angela , Chiriac Liubomir
Asigurarea procesului educațional orientat spre învățare activă la Universitatea Gloucestershire din Marea Bbritanie 93-97

CZU: 378.147(410)

Vidaicu Mihaela
Aspecte-cheie privind aplicarea metodei de învăţare bazată pe probleme 98-104

CZU: 378.147

Vidaicu Mihaela , Ţurcan Liliana , Zamfir Natalia
Program de licență „drept” cu aplicarea metodei de învățare bazată pe probleme. realități, recomandări și obiective 105-110

CZU: 34.01:378.147

Zamfir Natalia , Ţurcan Liliana
Междисциплинарный подход как основа формирования профессиональных компетенций у студентов факультета кинетотерапии на примере изучения методов оценки и реабилитации нарушений ходьбы 111-117

CZU: 378.147:[378-057.875:796]

Погорлецки Ала , Корман Марианна , Агапий Евгений , Хамицки Елена
Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților 118-122

CZU: 37.035:159.923:316.6-053.6

Blândul Valentin Cosmin , Bradea Adela
Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciniști. 123-128

CZU: 378.147:378.4(478).096.61

Nastasiu Silvia
Considerații generale privind predarea noțiunilor de prim ajutor în școală 129-132

CZU: 37.026:37.035.1

Marinescu Mariana , Botea Mihai
Axiologie – cadru de referinţă în formarea orientărilor valorice la studenţi 133-138

CZU: 378.147-057.875:111

Guţu Zoia , Dohotaru Matei
Particularitățile pedagogice ale formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică 139-144

CZU: 378:782.91

Dohotaru Maia
Participarea paremiologiei la educaţie 145-149

CZU: 37.014.5:37.012

Durnea Letiţia
Strategii de formare a deprinderilor de viață la copiii cu dizabilități 150-155

CZU: 376:159.922.76

Cojocari Lidia , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Particularităţile activităţii cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu CES în mediul școlar 156-163

CZU: 376

Darii Ludmila
Combating cyberbullying as strategy to diminish the students’ aggressiveness  164-168

CZU: 159.922.8:004.738.5

Abu-Ria Ali , Lungu Victoria
Competența de reziliență climatică: atribut esențial într-o lume a schimbărilor 169-173

CZU: 37.032.5:[614.8:502.5]

Damian-Timoşenco Gabriela
Opiniile studenților cu privire la valorile morale 174-178

CZU: 17.022.1:316.658.2-057.875

Repida Tatiana
Managementul timpului în teoria și practica educațională 179-184

CZU: 37.012

Reaboi-Petrachi Viorica
Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii 185-189

CZU: 372.362

Gînju Stela , Carabet Natalia , Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Formarea elementelor culturii ecologice la preşcolari 190-193

CZU: 37.033-053.4

Tabac Ana , Cojocari Lidia
Diminuarea autostigmatizării la persoanele seropozitive 194-201

CZU: 159.9.316.6

Potăng Arhip , Praviţchi Galina
Адаптационные способности военнослужащих  в условиях прохождения срочной службы 202-205

CZU: 159.9:355

Красковская Валерия , Раку Жанна
Rolul relațiilor interpersonale la vârsta micii școlarități 206-213

CZU: 371.212:316.472.4-053.5

Roșca Maria , Tolstaia Svetlana
Interpretarea singurățății ca fenomen psihosocial 214-220

CZU: 159.9.016.4:304.44

Perjan Carolina , Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
Manifestări ale conflictului muncă-familie la angajații din domeniul public/privat: dimensiuni comparative 221-229

CZU: 159.9.07:316.48

Şaitan Viorica
Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа 230-231
Guţu Vladimir