IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-18 17:44
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10192466414670420
Volume2513186601
Total10442598275271
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   313Descărcări   79

Conţinutul numărului de revistă

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

3-7
Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare

8-16
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia

Interogații epistemologice despre pedagogie: cât ajută teoria despre educație la ameliorarea educației?

17-24
Frumos Florin-Vasile, Cucoşel Constantin

The influence of school on students’ motivation throughout their life.

25-31
Albu Gabriel

Principiile educației – sistem normativ de relații fundamentale

32-37
Panico Vasile

Educația pentru carieră: abordări conceptuale

38-42
Dandara Otilia, Cotruța Aida

Carieră și succes profesional prin mentorat

43-48
Axinte Roxana

Repere teoretice ale monitorizării angajării în câmpul muncii a absolvenților instituţiilor de învăţământ superior  

49-56
Spînu Lilia

Experiențe naționale și internaționale în educația pentru carieră

57-61
Cotruța Aida

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

62-74
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina

Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar

75-86
Guţu Vladimir

Integrarea evaluării interactive în procesul de studiere a cursului universitar „Tehnici de programare”

87-92
Globa Angela, Chiriac Liubomir

Asigurarea procesului educațional orientat spre învățare activă la Universitatea Gloucestershire din Marea Bbritanie

93-97
Vidaicu Mihaela

Aspecte-cheie privind aplicarea metodei de învăţare bazată pe probleme

98-104
Vidaicu Mihaela, Ţurcan Liliana, Zamfir Natalia

Program de licență „drept” cu aplicarea metodei de învățare bazată pe probleme. realități, recomandări și obiective

105-110
Zamfir Natalia, Ţurcan Liliana

Междисциплинарный подход как основа формирования профессиональных компетенций у студентов факультета кинетотерапии на примере изучения методов оценки и реабилитации нарушений ходьбы

111-117
Погорлецки Ала, Корман Марианна, Агапий Евгений, Хамицки Елена

Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților

118-122
Blîndul Valentin-Cosmin, Bradea Adela

Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciniști.

123-128
Nastasiu Silvia

Considerații generale privind predarea noțiunilor de prim ajutor în școală

129-132
Marinescu Mariana, Botea Mihai

Axiologie – cadru de referinţă în formarea orientărilor valorice la studenţi

133-138
Guţu Zoia, Dohotaru Matei

Particularitățile pedagogice ale formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică

139-144
Dohotaru Maia

Participarea paremiologiei la educaţie

145-149
Durnea Letiţia

Strategii de formare a deprinderilor de viață la copiii cu dizabilități

150-155
Cojocari Lidia, Haheu-Munteanu Eufrosinia

Particularităţile activităţii cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu CES în mediul școlar

156-163
Darii Ludmila

Combating cyberbullying as strategy to diminish the students’ aggressiveness 

164-168
Abu-Ria Ali, Lungu Victoria

Competența de reziliență climatică: atribut esențial într-o lume a schimbărilor

169-173
Damian-Timoşenco Gabriela

Opiniile studenților cu privire la valorile morale

174-178
Repida Tatiana

Managementul timpului în teoria și practica educațională

179-184
Reaboi-Petrachi Viorica

Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii

185-189
Gînju Stela, Carabet Natalia, Pavlenco Mihaela

Formarea elementelor culturii ecologice la preşcolari

190-193
Tabac Ana, Cojocari Lidia

Diminuarea autostigmatizării la persoanele seropozitive

194-201
Potăng Arhip, Praviţchi Galina

Адаптационные способности военнослужащих  в условиях прохождения срочной службы

202-205
Красковская Валерия, Раку Жанна

Rolul relațiilor interpersonale la vârsta micii școlarități

206-213
Roșca Maria, Tolstaia Svetlana

Interpretarea singurățății ca fenomen psihosocial

214-220
Perjan Carolina, Sanduleac Sergiu, Plămădeală Victoria

Manifestări ale conflictului muncă-familie la angajații din domeniul public/privat: dimensiuni comparative

221-229
Şaitan Viorica

Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа

230-231
Гуцу Владимир