IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei",
Cahul, Moldova, 7 iunie 2016
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Responsabili de ediție: Pop I.
Locul publicării: Cahul
Editura: Tipografia "Centrografic"
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1 P 52
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 30 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (60)Filologie (198)Istorie (120)Economie (189)Filosofie (5)Drept (201)Pedagogie (282)Medicină (10)Studiul artelor, culturologie (18)Psihologie (100)Sociologie (77)Ştiinţe politice (56)Tehnică (49)Chimie (17)Biologie (12)Geologie şi Mineralogie (2)Ştiinţe agricole (7)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Administrare publică (25)