IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-07 18:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (3 din 1)
  2015  (1 din 1)
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole176674527617593
Volume81137380
Total1847882656
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   157Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut

5-14
Varzari Pantelimon

Aspects of Israel's Democratization Through The Strengthening of The Statehood

15-20
Naamna Mohammad

Effect of Total Quality Management Implementations on Hospitals in Turkey

21-39

Grupurile de presiune şi lobbyismul în Republica Moldova

40-51
Bevziuc Victoria

Dicursul instigator la ură în campania electorală din Republica Moldova

52-58
Verdeş Tatiana

Singurătatea lucrătorilor din sfera IT

59-67
Sanduleac Sergiu, Martîniuc Natalia

Truth Telling to Life-Threatened and Dying Patients in Israel: Can Legislation Improve it?.

68-83
Abu Rakia Riad, Tarabeih Mahdi

Problemele de incluziune sociаlă а fаmiliilor cаre аu în grijа lor copii cu nevoi speciаle

84-93
Haraz Svetlana, Focşa Tatiana

Strategii de adaptare psiho-emoţională, comportamentală şi religioasă la pacienţii cu diabet

94-103
Gonţa Victoria

Instruirea practică în studii universitare

104-114
Fortuna Andrei

Вопросы разработки и реализации управленческих решений в высшей образовательной организации

115-120

Problems of Modeling and Cognition of The „World View” and Cognitive Linguistics

121-124

Методологический потенциал междисциплинарного подхода в преподавании биополитики

125-131
Кивачук Анна

Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă

132-146
Ianioglo Maria

Responsabilitatea şi decizia în învăţare: vectori pentru dezvoltarea personală

147-154
Batog Mariana

Corelaţia interdisciplinară medicină-biologie: strategii şi principii didactice

155-162
Pruteanu Maria

Relaţia dintre atitudini parentale şi afectivitate la elevii de vârstă şcolară mică

163-167
Perjan Carolina, Perjan Corina

Tehnologia exersării deprinderilor de producere a enunţului monologat oral şi scris în procesul educaţional

168-175
Strah Lidia

Parteneriate educaţionale – oportunitate pentru şcoală, familie şi comunitate

176-185
Gribincea Tatiana

Improvement of Psychological and Pedagogical Competences of Didactic Staff of Komrat State University in The System of Lifelong Learning

186-192
Zahariya Sergei

Educaţia – perspectivă economică pentru Republica Moldova

193-201

Asigurarea echilibrului financiar în sistemul bugetar

202-207

A Study Over to Productivity Affect of Stress Structure of Tax Officers

208-216

Structura Trezoreriei de stat şi rolul în gestionarea finanţelor publice

217-225

Impact on Job Satisfaction of Organizational Stress Resources for Bank Staff

226-232

Medierea în Republica Moldova – realitate şi tendinţe

233-244
Slusarenco Svetlana

Evoluţia datoriei de stat externe în Republica Moldova

245-252

Проблемы квалификаций и идентификаций конструкции дистрибьюторского договора в системе договоров Республики Молдова

253-265
Захария Сергей, Арсени Игорь

O retrospectivă istorică a Instituţiei medierii

266-271
Slusarenco Svetlana