IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2017
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 10:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)61
  2016  (3 din 1)50
  2015  (1 din 1)12
imagine

pISSN: 2457-5550
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1762698579117593
Volume82718407
Total184297031198

Vizualizări   382Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut

5-14

CZU: 316.334.3:321+321.01

DOI: 10.5281/zenodo.3360275

Varzari Pantelimon

Aspects of Israel's Democratization Through The Strengthening of The Statehood

15-20

CZU: [321.7+323](569.4)

DOI: 10.5281/zenodo.3360310

Naamna Mohammad

Effect of Total Quality Management Implementations on Hospitals in Turkey

21-39

CZU: 614.253.1:005.6(560)

DOI: 10.5281/zenodo.3360322

Grupurile de presiune şi lobbyismul în Republica Moldova

40-51

CZU: 328.182/.184

DOI: 10.5281/zenodo.3360329

Bevziuc Victoria

Dicursul instigator la ură în campania electorală din Republica Moldova

52-58

CZU: [316.334.3:324+324](478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360337

Verdeş Tatiana

Singurătatea lucrătorilor din sfera IT

59-67

CZU: [159.942+316.61]-057.1

DOI: 10.5281/zenodo.3360448

Sanduleac Sergiu, Martîniuc Natalia

Truth Telling to Life-Threatened and Dying Patients in Israel: Can Legislation Improve it?.

68-83

CZU: 61(569.4)

DOI: 10.5281/zenodo.3360457

Abu Rakia Riad, Tarabeih Mahdi

Problemele de incluziune sociаlă а fаmiliilor cаre аu în grijа lor copii cu nevoi speciаle

84-93

CZU: 316.344.6+364.2

DOI: 10.5281/zenodo.3360461

Haraz Svetlana, Focşa Tatiana

Strategii de adaptare psiho-emoţională, comportamentală şi religioasă la pacienţii cu diabet

94-103

CZU: 159.942:612.352

DOI: 10.5281/zenodo.3360465

Gonţa Victoria

Instruirea practică în studii universitare

104-114

CZU: 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.3360469

Fortuna Andrei

Вопросы разработки и реализации управленческих решений в высшей образовательной организации

115-120

CZU: 378.1(479.22)

DOI: 10.5281/zenodo.3360473

Problems of Modeling and Cognition of The „World View” and Cognitive Linguistics

121-124

CZU: 81'1

DOI: 10.5281/zenodo.3360477

Методологический потенциал междисциплинарного подхода в преподавании биополитики

125-131

CZU: 378.147.02:[573.01+32]

DOI: 10.5281/zenodo.3360479

Кивачук Анна

Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă

132-146

CZU: 316.772:37

DOI: 10.5281/zenodo.3360482

Ianioglo Maria

Responsabilitatea şi decizia în învăţare: vectori pentru dezvoltarea personală

147-154

CZU: 374.7.015.3

DOI: 10.5281/zenodo.3360484

Batog Mariana

Corelaţia interdisciplinară medicină-biologie: strategii şi principii didactice

155-162

CZU: 37.02:[57+61]

DOI: 10.5281/zenodo.3360490

Pruteanu Maria

Relaţia dintre atitudini parentale şi afectivitate la elevii de vârstă şcolară mică

163-167

CZU: [316.356.2+37.018.1]-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.3360495

Perjan Carolina, Perjan Corina

Tehnologia exersării deprinderilor de producere a enunţului monologat oral şi scris în procesul educaţional

168-175

CZU: 378.02:811'36'37'243

DOI: 10.5281/zenodo.3360499

Strah Lidia

Parteneriate educaţionale – oportunitate pentru şcoală, familie şi comunitate

176-185

CZU: 37.018.1/.2

DOI: 10.5281/zenodo.3360501

Gribincea Tatiana

Improvement of Psychological and Pedagogical Competences of Didactic Staff of Komrat State University in The System of Lifelong Learning

186-192

CZU: 378.124

DOI: 10.5281/zenodo.3360571

Zahariya Sergei

Educaţia – perspectivă economică pentru Republica Moldova

193-201

CZU: 378.1

DOI: 10.5281/zenodo.3360509

Asigurarea echilibrului financiar în sistemul bugetar

202-207

CZU: 336.14(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360511

A Study Over to Productivity Affect of Stress Structure of Tax Officers

208-216

CZU: 336.22:172.1

DOI: 10.5281/zenodo.3360513

Structura Trezoreriei de stat şi rolul în gestionarea finanţelor publice

217-225

CZU: 35.075.34:336.13:338.1(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360516

Impact on Job Satisfaction of Organizational Stress Resources for Bank Staff

226-232

CZU: 005.32:331.101.32:336.71

DOI: 10.5281/zenodo.3360534

Medierea în Republica Moldova – realitate şi tendinţe

233-244

CZU: 347.965.42

DOI: 10.5281/zenodo.3360553

Slusarenco Svetlana

Evoluţia datoriei de stat externe în Republica Moldova

245-252

CZU: 339.72.053.1:336.226.322(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360555

Проблемы квалификаций и идентификаций конструкции дистрибьюторского договора в системе договоров Республики Молдова

253-265

CZU: 346.3(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3360561

Захария Сергей, Арсени Игорь

O retrospectivă istorică a Instituţiei medierii

266-271

CZU: 347.965.42

DOI: 10.5281/zenodo.3360567

Slusarenco Svetlana