IBN
Închide

77Publicaţii

662Descărcări

40982Vizualizări

Racu Jana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii
Racu Igor1 , Racu Jana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение стрессоустойчивости и преодоление эмоционального выгорания у педагогов
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar
Racu Jana
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности смысложизненных ориентаций студенческой молодежи
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности толерантности у современной молодежи
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика общительности личности в подростковом возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Влияние сферы деятельности родителей на выбор профессии у старшеклассников
Раку Жанна
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика развития активности, инициативности и самостоятельности у ребенка в дошкольном возрасте
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в городе и селе
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития произвольности у дошкольников
Раку Жанна , Мулько Юлия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты влияния стажа работы  на эмоциональное выгорание педагога
Раку Жанна1 , Раку Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности адаптационного потенциала личности в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин
Толмач Ирина , Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
Мулько Юлия1 , Раку Жанна2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 14

Psihogeneza limbajului în medii comunicative mixte
Racu Jana
Universitatea de Stat din Moldova
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenți
Racu Jana1 , Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenţi
Racu Jana1 , Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77