IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-15 23:22
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (4 din 4)75
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole562316295116685541252
Volume30497452786
Total59236604014454

Vizualizări   232Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Concepția cursului universitar „Didactica Informaticii”7-20

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.7-20

CZU: 37.02:378.147+004

Cabac Valeriu
Utilizarea logicii și algebrei la rezolvarea problemelor cu text21-31

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.21-31

CZU: 372.851:510.65+512.5

Lupu Ilie
Aspecte metodologice privind explicitarea programării predicțiilor în cadrul disciplinei inteligența artificială32-41

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.32-41

CZU: 37.016[004+004.42]:373.5

Braicov Andrei
Vogue of leadership research: a bibliometric analysis42-54

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.42-54

CZU: [001.8/)+001.81]

Iddagoda Anuradha , Dissanayake D.H.S.W. , Abeysinghe Rohitha
Анализ математической компетeнтности студентов технического профиля55-61

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.55-61

CZU: 37.042.2:51+37.018.43:371.212

Деткова Анна
Diminuarea emoțiilor negative la adolescenți în condiții experimentale62-70

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.62-70

CZU: 159.922.8+159.9.019.4:37.013.75

Racu Iulia , Stanciu Mirela
Gândirea științifică în științele reale și umanistice71-80

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.71-80

CZU: 159.955:001+371.12

Sanduleac Sergiu
Conceptul și metodologia evaluării performanțelor în dansul sportiv81-89

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.81-89

CZU: 371.26:78

Varnacova Eleonora , Guţu Zoia
Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare90-102

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.90-102

CZU: 159.922.8:159.942.5+796

Nicolescu Alexandra-Cristina , Glavan Aurelia
Recomandări psihopedagogice de reeducare a persoanelor predispuse spre infracționalitate din cauza stresului termic (frigul) și suport psihopedagogic pentru potențialele victime103-107

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.103-107

CZU: 37.015.3+159.922.7:159.942.5+343.3/.7

Cebotari Stanislav
Aspecte metodologice privind prelucrarea datelor experimentale pedagogice aplicând criteriile φ*- Fisher și U-Mann-Whitney108-118

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.108-118

CZU: 378:37.013.75+519.17

Bostan Marina
Instrumente didactice online - parte componentă a integrării TIC la instruirea matematicii în liceu119-128

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.119-128

CZU: 372.851+004:373.5

Druţa Rodica
Premise pentru formarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experiențelor în științele umanistice129-133

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.129-133

CZU: 373.5:371.214.114+004

Cernei Andriana
Pedagogia culturii emoționale - știință a educației orientată spre formarea competențelor sociale134-141

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.134-141

CZU: 37.013.43:159.942+316.6

Barbu Elena Gabriela
Un model al competenței manageriale în pedagogie. Competența managerială de bază – învățarea organizațională142-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.142-151

CZU: 371.21:371.136+371.212

Bundă Carmen
Theoretical foundations of music therapy152-158

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.152-158

CZU: 615.851:78

Jeleascova Svetlana
Textul literar – mijloc de formare a competenței textuale159-164

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.159-164

CZU: 801.82:37.042.2

Midrigan Tatiana
Enhancing creative writing abilities in a foreign language learning process165-168

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.165-168

CZU: 372.8811.135.1

Munteanu Svetlana , Tolico Doina
Dezvoltarea inițiativei și independenței la preadolescenți169-176

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.169-176

CZU: 159.922.7:159.947

Niţa Lilia
Statutul epistemologic al pedagogiei validat la nivel de obiect de studiu specific – normativitate specifică – metodologie de cercetare specifică177-185

DOI: 10.36120/2587-3636.v29i3.177-185

CZU: 001.8/)1:37.01+165

Sova Simona-Andreea