IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Tehnologii didactice moderne: " In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan,
Chişinău, Moldova, 26-27 mai 2016
Tehnologii didactice moderne: In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Responsabili de ediție: Pogolşa L., Bucun N., Luca S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Cavaioli"
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 512
ISBN: 978-9975-48-102-1
CZU: 37.0(082)=131.1=111=161.1 T 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  127
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (3)Filologie (20)Biologie (3)Economie (1)Filosofie (3)Geografie (1)Pedagogie (112)Medicină (4)Studiul artelor, culturologie (4)Psihologie (63)Sociologie (34)Administrare publică (1)