IBN
Închide

46Publicaţii

811Descărcări

24981Vizualizări

Pogolşa Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole cat. C - 18
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2022 - 2

Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eficiență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Pogolşa Lilia1 , Perliman Victoria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приветствени слова
Поголша Лилия
Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. ISBN 978-9975-163-09-5..
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Conceptul de paradigmă în științele educației: analize și reflecții.
Pogolşa Lilia , Perliman Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de știinţe ale educaţiei la 80 de ani de la fondare
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de științe ale educației: ascensiune, performanțe, personalități
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații epistemice și socioculturale privind temporalitatea stadială și funcțiile școlii
Pogolşa Lilia , Vicol Nelu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.
Pogolşa Lilia , Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela1 , Pogolşa Lilia2
1 Agenția națională pentru curriculum și evaluare,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice: un prezent recuperabil?
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Cadrul didactic, aşa cum este el – admirabil
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Bucun – o viață cât o istorie profesională
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Ascultarea activă - factor esenţial în procesul didactic
Pogolşa Lilia1 , Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetare versus formare profesională continuă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1 , Pogolşa Lilia1 , Andriţchi Viorica1 , Butnaru (Sandache) Cristina12 , Voloh Lilia1 , Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decernarea titlului academic onorific DOCTOR HONORIS CAUSA al IŞE lui Aurelian Silvestru, doctor în psihologie.
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: un genus proximum al valorilor naţionale
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul proiectului de cercetare pedagogică asupra calităţii procesului educaţional în instituţiile de învăţământ general
Pogolşa Lilia1 , Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46