IBN
Închide
Pogolşa Lilia
Cuvinte-cheie (124): formare continuă (3), regulament-cadru (2), educație religioasă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.
Pogolşa Lilia, Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela1, Pogolşa Lilia2
1 Agenția națională pentru curriculum și evaluare,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice: un prezent recuperabil?
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Cadrul didactic, aşa cum este el – admirabil
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Bucun – o viață cât o istorie profesională
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Ascultarea activă - factor esenţial în procesul didactic
Pogolşa Lilia1, Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „A. Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetare versus formare profesională continuă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1, Pogolşa Lilia1, Andriţchi Viorica1, Butnaru (-Sandache) Cristina12, Voloh Lilia1, Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decernarea titlului academic onorific DOCTOR HONORIS CAUSA al IŞE lui Aurelian Silvestru, doctor în psihologie.
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: un genus proximum al valorilor naţionale
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Ţurcan Natalia, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul proiectului de cercetare pedagogică asupra calităţii procesului educaţional în instituţiile de învăţământ general
Pogolşa Lilia1, Morari Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „A. Straistă”, or. Anenii Noi
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene: conceptualizări și realizări
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Gherştega Tatiana, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia, Achiri Ion, Nastas Svetlana, Botgros Ion, Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Educaţia de azi – viitorul de mâine
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu (Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţia în educaţie
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Considerații cu privire la educația religioasă
Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40