A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
655.552:316.6 (1)
Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării (10)
Psihologie socială (398)
SM ISO690:2012
SANDULEAC, Sergiu. A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 170-172. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.

O carte în dezbatere: Mihai șleahtițchi. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Editura Junimea, IAȘI,2018. 389 p.


CZU: 655.552:316.6
Pag. 170-172

Sanduleac Sergiu
 
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020