IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 15:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685756022330585124
Volume30375502516
Total121689511024846

Vizualizări   336Descărcări   80

Conţinutul numărului de revistă

The rise of a polemic representation in the context of Glasnost reform

3-12

DOI: 10.5281/zenodo.4557061

CZU: 316.6:[070.447:32.019.5]"1988/1989"

Cojocaru Natalia

Tolerant educational environment as a requirement for the formation of the professionally important skills of future specialists in higher educational institutions

13-17

DOI: 10.5281/zenodo.4557073

CZU: 378.126:316.647.5

Briukhovetska Oleksandra , Chausova Tetiana

Subjective well-being and psychological health of teachers: some theoretical and practical aspects

18-22

DOI: 10.5281/zenodo.4557081

CZU: 159.923.2:371.12

Bondarchuk Olena

Psychological support of graduates’ professional development of higher education institutions in the employment situation

23-27

DOI: 10.5281/zenodo.4557083

CZU: 378.126:159.9

Gorova Olena

Forming teachers’ positive attitudes towards students with disabilities

28-32

DOI: 10.5281/zenodo.4557087

CZU: 376.2:796:159.9.019.4

Daniel-Shama Einas

Mindfulness și psihoterapia cognitiv-comportamentală în intervenția asupra anxietății la copii (programul „mindful time for kids”)

33-38

DOI: 10.5281/zenodo.4557091

CZU: 159.952.4:616.89-008.441-053.2

Bucun Nicolae , Crețu Crina Florica

Sursele stresului ocupațional la procurori

39-44

DOI: 10.5281/zenodo.4557093

CZU: [159.944.4+331.442]:347.964.1

Potâng Angela , Trigub Carolina

Particularităţi ale deficitului de atenţie la copii

45-49

DOI: 10.5281/zenodo.4557099

CZU: 159.922.7:616.89-008.47

Tarnovschi Ana

Practici sociale și implicații ale reprezentării „celuilalt” în construcția reprezentării sociale a pandemiei COVID-19

50-58

DOI: 10.5281/zenodo.4557108

CZU: 316.6:[616.98:578.834]

Cojocaru Natalia

Tipul organizațional-individual de personalitate

59-62

DOI: 10.5281/zenodo.4557122

CZU: 159.923

Suman Elena , Potâng Angela

Rolul voinței în dirijarea comportamentelor și activității de învățare la elevi

63-68

DOI: 10.5281/zenodo.4557145

CZU: 159.947:371.3-057.874

Paladi Oxana , Lungu Tatiana

Aspecte structural-organizaționale ale activității psihologice privind dezvoltarea sferei relaționale a elevului în sistemul de învățământ general național

69-76

DOI: 10.5281/zenodo.4557159

CZU: 37.064.3:159.22

Furdui Emilia

Agresivitatea și stilurile de comunicare la preadolescenți

77-83

DOI: 10.5281/zenodo.4557174

CZU: 316.624-053.5

Groza (Verdeş) Angela

Atitudinile cadrelor didactice față de fenomenul integrării copiilor cu autism în învățământul de masă

84-86

DOI: 10.5281/zenodo.4557176

CZU: 373.064.2:376.4-053.2

Lupușor Roxana-Monica

Experiențe internaționale în asigurarea asistenței psihologice din sistemul de învățământ general (Belgia).

87-90

DOI: 10.5281/zenodo.4557182

CZU: [159.9.07+37.015.3]:373(493)

Guţu Olga

Reprezentări și rememorări sociale ale evenimentelor din aprilie 2009

91-97

DOI: 10.5281/zenodo.4557246

CZU: 159.9.07:070:316.483.2"2009"

Guţu Olga

Particularități ale limbajului copiilor din perspectivă de gen

98-100

DOI: 10.5281/zenodo.4557248

CZU: 37.043.1:81΄27

Dolinschi Cristina

Particularități ale gândirii specifice tulburărilor de personalitate

101-107

DOI: 10.5281/zenodo.4557258

CZU: 159.923.2:616.89

Cerlat Raisa

Dimensiunea afectivităţii reflectată în actele de politici naţionale în educaţie

108-116

DOI: 10.5281/zenodo.4557261

CZU: 37.014.5:159.942(478)

Batog Mariana

Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности

117-122

DOI: 10.5281/zenodo.4557267

CZU: 159.98:[659.3:7.01]

Voznesenskaia Elena

Приоритеты исследований в психологической службe в Республике Молдова

123-127

DOI: 10.5281/zenodo.4557271

CZU: 159.9.07:373(478)

Букун Николаe , Палади Оксана

Определение стресс-факторов профессиональной деятельности сотрудников прокуратуры

128-132

DOI: 10.5281/zenodo.4557278

CZU: [159.944.4+331.442]:347.964.1

Тригуб Каролина

Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения

133-136

DOI: 10.5281/zenodo.4557300

CZU: 37.018.43

Чаплинская Юлия

Тренинговая программа: «гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве»

137-140

DOI: 10.5281/zenodo.4557308

CZU: 159.923.2:070.431

Бондаревская Ирина

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

141-145

DOI: 10.5281/zenodo.4557318

CZU: 37.043.2-055.1/.2

Bodrug-Lungu Valentina

Epistemological benchmarks of the teacher's role

146-149

DOI: 10.5281/zenodo.4557326

CZU: 371.12

Hila Balalis , Bodrug-Lungu Valentina

Valorile fundamentale ca repere epistemologice în edificarea paradigmei idealului educațional

150-156

DOI: 10.5281/zenodo.4557336

CZU: 37.01:172(091)

Ciobanu Ștefania-Mona-Lisa

Educația prin artă – probleme actuale și de perspectivă în formarea competențelor interpretative ale elevului pianist

157-161

DOI: 10.5281/zenodo.4557344

CZU: 37.036

Cotoviţcaia Daniela , Goncearuc Mariana

Repere teoretice și metodologice privind conceperea și formarea competenței interculturale în școala de arte „A. Stârcea”

162-169

DOI: 10.5281/zenodo.4557359

CZU: 373.67.047(478)

Mîndrescu Iulia

Principalele repere pentru o educație a părinților adaptată școlii moderne

170-173

DOI: 10.5281/zenodo.4557361

CZU: 37.018.262

Lupu Maria

Dimensiuni conceptuale ale noțiunii de cultură. ce este cultura și de ce avem nevoie de ea astăzi?

174-181

DOI: 10.5281/zenodo.4557369

CZU: 37.013.43

Clapatiuc Alexandra

Apariția și dezvoltarea teatrului profesionist în limba națională prin teatrul școlar

182-189

DOI: 10.5281/zenodo.4557387

CZU: 792.03(=135.1)+373.036

Alexandrescu Ion

Формирование средствами элементарного туризма двигательных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

190-194

DOI: 10.5281/zenodo.4557394

CZU: 376.22.037:338.48

Иовва  Ольга