Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
71 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-11 07:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7 (130)
Psihologie (851)
SM ISO690:2012
VERDEŞ, Angela. Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 114-116. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților

Actual aspects of aggressiveness of preadolescents


CZU: 159.922.7
Pag. 114-116

Verdeş Angela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

În lucrarea de față ne-am propus să investigăm două aspecte ale agresivității preadolescenților. Primul ține de studiul comparat al agresivității preadolescenților din mediul urban și rural. Al doilea se referă la investigarea dife-rențelor de gen privind manifestarea agresivității. Am determinat că există diferențe în manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul rural și urban, în special la agresivitatea fizică, care este mai înaltă la preadolescenţii din mediul urban în comparaţie cu preadolescenţii din mediul rural. Am stabilit că existența diferențelor de gen în mani-festarea agresivității la variabila suspiciune și autoagresiune, unde fetele dețin valori mai mari. Ele adesea au con-vingerea că cei din jur urmăresc să le lezeze, fiind mai neâncrezătoare și autoculpabilizându-se mai frecvent decât băieţii

In this paper we have proposed to investigate two aspects of aggressiveness of preadolescents. The first is the comparative study of the aggressiveness of urban and rural preadolescents. The second is to investigate gender differences in aggressiveness. We determined that there is a difference in the aggressiveness of pre-adolescents in rural and urban areas, especially in the physical aggression that is higher in the urban preadolescence compared to rural preadolescents. We determined the existence of gender differences in the manifestation of aggression at the variable suspicion and self-aggression, where the girls have higher values. They often have the belief that the others are aiming to injure them, being more distrustful and self-repugnant more often than boys.

Cuvinte-cheie
agresivitate, suspiciune, sentiment de vină, suspiciune, preadolescenţi, mediu rural, urban,

aggression, suspicion, feeling of guilt, suspicion, preadolescents, rural, urban