Relația dintre trăsăturile de personalitate și motivația pentru succes la profesori
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
387 28
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-14 12:05
SM ISO690:2012
GROZA (VERDEŞ), Angela. Relația dintre trăsăturile de personalitate și motivația pentru succes la profesori. In: Practica psihologică modernă, 25-27 septembrie 2015, Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”, 2015, pp. 27-31. ISBN 978-9975-46-265-5. P 139.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Practica psihologică modernă 2015
Conferința "Practica psihologică modernă"
Chişinău, Moldova, 25-27 septembrie 2015

Relația dintre trăsăturile de personalitate și motivația pentru succes la profesori


Pag. 27-31

Groza (Verdeş) Angela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2021


Rezumat

The personality of the teacher involves qualities determined of the specifics and complexity of work which they do. Our purpose is to determine the relationship between motivation in professional success and personal traits. This study helped us to determine that teachers which are motivated and obtained a professional success possess such a personal traits as self- confidence, independence in their behavior, sociability, optimism, courage, emotional self-control, flexibility.

Cuvinte-cheie
personalitatea profesorului, motivația pentru success