IBN
Închide

54Publicaţii

645Descărcări

28907Vizualizări

Jelescu Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Dacă tinerețea ar ști și bătrînețea ar putea sau despre consultanța psihologică a tinerilor și bătrînilor (Studiu de caz/Din povestea de viață și activitate a subsemnatului)
Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția II. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale
Teleucă Marcel1 , Jelescu Petru2
1 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Antreprenoriatul de la definiție la primele practici în sistemul social din România
Răţoi Raluca12 , Jelescu Petru2
1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul: cunoaștere, exersare, vector spre integrarea europeană
Jelescu Petru1 , Elpujan Olga2 , Jelescu Dumitru3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor
Lupașcu Gabriela-Mihaela12 , Jelescu Petru2
1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade
Teleucă Marcel12 , Jelescu Petru3
1 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni experimentale ale formării competențelor antreprenoriale la studenții psihologi
Elpujan Olga1 , Jelescu Petru2
1 Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia digitală: o paradigmă nouă a educaţiei la vârstele antepreşcolară, preşcolară mică şi preşcolară medie
Jelescu Petru1 , Jelescu Dumitru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea specialiștilor pentru educația digitală la vârstele antepreșcolară, preșcolară mică și preșcolară medie
Jelescu Petru1 , Jelescu Dumitru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice
Teleucă Marcel1 , Jelescu Petru2
1 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema formarii interesului electoral la adolescenți și rezolvarea ei în psihologie
Ciobanu Elvira , Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui
Ciobanu Elvira1 , Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Antreprenoriatul și valorile profesionale ale studenților psihologi
Elpujan Olga , Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereții
Jelescu Petru , Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereţii
Jelescu Petru , Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie
Covaci Mihai12 , Jelescu Petru1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negația: abordare, geneză, dezvoltare, mecanisme, formare
Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema formării intereselor electorale la adolescenți
Ciobanu Elvira12 , Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The issue of the formation of electoral interests at adolescents
Jelescu Petru , Ciobanu Elvira
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea interdisciplinară a interesului electoral
Jelescu Petru1 , Zatușevschi Ana1 , Jelescu Dumitru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54