IBN
Închide
Buguţa Elena
Cuvinte-cheie (91): autoritate judecătorească (4), putere judecătorească (4), justiţie (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Garantarea constituţională a independenţei autorităţii judecătoreşt
Buguţa Elena1, Buguţa Vasile2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia reprezentării copiilor în cadrul unui proces penal de către autoritatea tutelară
Buguţa Elena1, Cuciurcă Angela2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5-a. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul constituţional al autorităţii judecătoreşti cu legislativul şi executivul în Republica Moldova şi România
Buguţa Elena, Buguţa Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi importanţa psihologului la examinarea cauzelor cu participarea copiilor în procesul penal
Buguţa Elena1, Cuciurcă Angela2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5-a. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Atitudinea parentală și percepţia fenomenului de delincvenţă juvenilă de către părinţi
Olărescu Valentina1, Buguţa Elena2, Cebotari Stanislav3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea conceptului de autoritate judecătoreasca în contextul reglementărilor constituţionale
Buguţa Elena1, Bogomolova Victoria2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înfăptuirea justiţiei – funcţie exclusivă a autorităţii judecătoreşti
Buguţa Elena1, Bogomolova Victoria2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Mecanismul şi condiţiile realizării dreptului la acţiune civilă de către minori-victime într-un proces penal
Buguţa Elena1, Ţurcan Arina2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Cabinetul Avocatului "Ţurcan Arina"
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea, condiţiile şi efectele cazului fortuit în dreptul penal
Buguţa Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei
Buguţa Elena, Gavajuc Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Condiţii de exercitare a acţiunii civile în procesul penal
Buguţa Elena1, Cuciurcă Angela2
1 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2013 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul apariţiei şi dezvoltării declaraţiilor martorilor ca mijloace de probă în cauzele penale
Buguţa Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3(44) / 2013 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi semnele definitorii ale împăcării în dreptul penal
Buguţa Elena
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul acţiunii civile în procesul penal
Buguţa Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(264) / 2013 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 January, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura încheierii acordului de împăcare –condiţie de înlăturare a răspunderii penale
Buguţa Elena
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(154) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspecte generale privind definirea fenomenului corupţiei
Buguţa Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale şi definitorii privind contractul individual de muncă
Buguţa Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind istoricul şi evoluţia instituţiei împăcării penale
Buguţa Elena
Necunoscută, Moldova
Закон и Жизнь
Nr. 12(240) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Accepţiuni ale definirii fenomenului corupţiei
Buguţa Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împăcarea penală prin prisma actului juridic civil
Buguţa Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20