IBN
Închide

104Publicaţii

4238Descărcări

58103Vizualizări

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului5Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei4Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective4Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului4Psihologia în mileniul III – provocări și soluții3Integrare prin cercetare si inovare.2Practica psihologică modernă2Ştiinţă, educaţie, cultură2Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională2Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali2Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie2Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică2Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar1Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 1Current Affairs and Perspectives in Psychological Research1Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale1Școala modernă:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Orientări actuale în cercetarea doctorală1Economie1Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie1Calitate în educație - imperativ al societății contemporane1Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi1Tendințe moderne în psihologia practică1Dialog intercultural polono-moldovenesc1Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane1Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective1Integrare prin cercetare și inovare.1Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1
Racu Iulia
Cuvinte-cheie (256): anxiety (17), anxietate (14), adolescents (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(8)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 53.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 22
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 17
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 36

2022 - 10

Activități de intervenție psihologică în diminuarea stresului la adolescenți
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul experimental al anxietăţii la adolescenţi
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențe de gen și de vârstă în manifestarea agresivității la adolescenți
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențele de gen și de vârstă în manifestarea timidității la preadolescenți
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(40) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea emoțiilor negative la adolescenți în condiții experimentale
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile psihologului în diminuarea emoțiilor negative la adolescenți
Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea agresivității la adolescenți în contextul noilor provocări societale
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(41) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode psihologice de optimizare a calităților volitive la preadolescenți
Racu Iulia , Niţa Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activității psihologului școlar în vederea diminuării anxietății la copiii de diferită vârstă
Racu Iulia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul perseverenţei și al fermităţii la preadolescenţi
Racu Iulia , Niţa Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Anxietatea și fricile preșcolarilor
Racu Iulia , Crasov Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea și gestionarea ei la copii
Racu Igor , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea și stările depresive ale adolescenților
Cecan Diana1 , Racu Iulia2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități
Racu Iulia1 , Melniciuc Galina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Drochia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitățile volitive la preadolescenți
Niţa Lilia , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile anxietății școlare la elevii de diferite vârste
Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componentele personalității și anxietatea la copii și adolescenți
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea încrederii în sine la preadolescenți
Racu Iulia1 , Caşcaval Alexandru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centru Comunitar de Sănătate Mintală, AMT Centru
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității adolescentelor cu probleme de alimentație
Balan Rodica , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea voinței la preadolescenții contemporani
Racu Iulia , Niţa Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 104