Genul ca determinantă a singurătății
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 21:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2-053.6 (8)
Psihologie (1160)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Victoria; PERJAN, Carolina. Genul ca determinantă a singurătății. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2015, nr. 2(39), pp. 129-135. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 2(39) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Genul ca determinantă a singurătății

CZU: 159.923.2-053.6
Pag. 129-135

Plămădeală Victoria, Perjan Carolina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

Loneliness is a negative experienced by both men and women. In this research, we wanted to identify differences between the forms and intensity of loneliness living by young people, of both genders. Examination of the statistics data allowed to conclude that women live longer than men intensely general loneliness, solitude and loneliness diffuse dissociative, while men live more intensively than women alienating loneliness.

Singurătatea este trăită negativ atât de bărbați cât și de femei. În această lucrare am dorit să identificăm deosebirile între formele și intensitatea trăirii singurătății de tineri, de ambele genuri. Examinarea datelor statistice obținute, a permis să ajungem la concluzia, că femeile trăiesc mai intens decât bărbații singurătatea generală, singurătatea difuză și singurătatea disociativă, pe când bărbații trăiesc mai intens decât femeile singurătatea alienatoare.

Cuvinte-cheie
singurătate, gen, Tineri,

formele singurătății, intensitatea singurătății