IBN
Închide
Siniţaru Larisa
Cuvinte-cheie (81): развитие личности (2), ценностные ориентации (2), мотивация к осознанию. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности социально-психологической адаптации личности современной молодежи
Синицару Лариса, Ignatieva Ecaterina
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Особенности формирования в ходе учебно-воспитательного процесса самостоятельности студента как умения адаптироваться к новым условиям социальной среды
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Психологическая готовность к материнству девушек юношеского возраста
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое насилие как социальная форма общения взрослых с подростками
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юношеский возраст как период готовности к материнству
Синицару Лариса, Калуян З.
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Особенности проявления агрессивности в юношеском возрасте в зависимости от гендерной принадлежности
Синицару Лариса, Молодая А.
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношение к экстремизму в подростковом возрасте
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Понимание учителями причин проявления агрессии учащихся к педагогу
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление психологического и физического насилия в стенах школы как социальная проблема
Собкин В.1, Синицару Лариса2
1 Институт социологии образования РАО, г. Москва,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(39) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль взрослого в формировании осознанного поведения в дошкольном возрасте
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2015. . ISBN 978-9975-46-265-5. P 139.
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности функционирования механизмов психологической защиты и процессов саморегуляции в юношеском возрасте
Синицару Лариса, Брагина Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2014. . ISBN 978-9975-46-231-0.
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Детско-родительские отношения и неблагополучное положение подростка в семье
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование личности в дошкольном возрасте
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2013. . ISBN 978-9975-46-153-5 .
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценностные ориентации современных подростков
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Особенности проведения психолого- коррекционных занятий с заторможенными детьми дошкольноговозраста
Синицару Лариса
Славянский университет Республики Молдова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологический портрет депривированного ребенка
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Особенности ролевой игры современных дошкольников
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 10 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Изучение любви как одного из аспектов взаимоотношения полов
Синицару Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22