Особенности формирования в ходе учебно-воспитательного процесса самостоятельности студента как умения адаптироваться к новым условиям социальной среды
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
58 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-17 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.614-057.875+378.015.3 (1)
Psihologie socială (365)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1052)
SM ISO690:2012
СИНИЦАРУ, Лариса. Особенности формирования в ходе учебно-воспитательного процесса самостоятельности студента как умения адаптироваться к новым условиям социальной среды. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.1, 24 martie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 70-84. ISBN 978-9975-3370-2-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.1, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 24 martie 2017

Особенности формирования в ходе учебно-воспитательного процесса самостоятельности студента как умения адаптироваться к новым условиям социальной среды


CZU: 316.614-057.875+378.015.3
Pag. 70-84

Синицару Лариса
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

This article considers the issues of organizing the teaching and educational process at a higher school. The author pays attention to the main aspects which need to be considered by those who are engaged in vocational training of future psychologists: program content of subjects, level of readiness of pupils for training, psychological features of student's age, professional skills of the teacher. Special attention is given to the questions of development of the identity of will-be psychologists, in particular, to the formation of independence as the educational productivity and as the personality qualities at students.