Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
366 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-12-07 09:51
SM ISO690:2012
СИНИЦАРУ, Лариса. Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2014, nr. 35, pp. 77-83. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя

Pag. 77-83

Синицару Лариса
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2014


Rezumat

In acest articol sunt analizate rezultatele sondajului sociologic realizat în colaborare cu Institutul de Sociologie din Rusia RAO or. Moscova pentru identificarea uneia dintre formele de comportament deviant - consumul de alcool de către adolescenți. Atenția principală este concentrată asupra analizei comparative a prevalenței consumului de alcool în rândul elevilor din liceele ruse si moldovenești. Este analizată participarea adolescenților in consumul de alcool din punctul de vedere al dinamicii de vârstă și specificului de gen. Este prezentată analiza structurii consumului de alcool de către elevi, motivația ce cauzează consumul de băuturi alcoolice de către adolescenți și motivele respingerii de utilizare a acestora. În sondaj au fost intervievați 825 de elevi din clasele a 9-a și a 12-ea din școlile moldovenești și 830 de elevi din clasele a 9-a și a 12-ea din școlile cu instruire în limba rusă.

This article analyzes the results of the sociological survey conducted jointly with the Institute of Sociology " PAO" Moscow, Russia to identify one of the deviant behavior forms - teenage alcohol consumption .The main focus of the research is the comparative analysis of the prevalence of alcohol use among students in Russian and Moldavian speaking schools . It is analyzed how teenagers are included in alcohol consumption regarding age and gender dynamics. There is presented an analyzed structure of alcohol consumption by students , the motivation that causes the use of alcoholic beverages by teenagers and the reasons for rejection of their use. The study surveyed 825 students of 9th and 12th grades in Moldavian schools and 830 students of the 9th and 12th grade in Russian speaking schools .

Cuvinte-cheie
девиантное поведение, приобщенность к употреблению алкоголя, структура потребления алкоголя, возрастная динамика, гендерная специфика