IBN
Close
Siniţaru Larisa
Cuvinte-cheie (50): ценностные ориентации (2), a family in "a risk situation" (1), protection of a child's rights (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Психологическая готовность к материнству девушек юношеского возраста
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое насилие как социальная форма общения взрослых с подростками
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Особенности проявления агрессивности в юношеском возрасте в зависимости от гендерной принадлежности
Синицару Лариса, Молодая А.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношение к экстремизму в подростковом возрасте
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Понимание учителями причин проявления агрессии учащихся к педагогу
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление психологического и физического насилия в стенах школы как социальная проблема
Sobkin V.1, Синицару Лариса2
1 Институт социологии образования РАО, г. Москва,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(39) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Детско-родительские отношения и неблагополучное положение подростка в семье
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценностные ориентации современных подростков
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Особенности проведения психолого- коррекционных занятий с заторможенными детьми дошкольноговозраста
Синицару Лариса
Славянский университет Республики Молдова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологический портрет депривированного ребенка
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Особенности ролевой игры современных дошкольников
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 10 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Изучение любви как одного из аспектов взаимоотношения полов
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика родительского отношения к ребенку младшего школиного возраста
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чувство ревности во взаимоотношениях между супругами
Синицару Лариса
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15