Детско-родительские отношения и неблагополучное положение подростка в семье
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-25 00:49
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Детско-родительские отношения и неблагополучное положение подростка в семье

Pag. 59-67

Синицару Лариса
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În articol se analizează specificul atitudinilor părinteşti, care sunt într-o continuă schimbare, odată cu vârsta copilului şi cu separarea inevitabilă a acestuia de părinţi. Rezultatele investigaţiilor au arătat că în timpul adolescenţei are loc o anumită înstrăinare a mamelor de copiii lor în favoarea dezvoltării acestora. A fost stabilită o interdependenţă între copil şi bunăstarea emoţională a sa în raport de faptul dacă provine dintr-o familie completă şi incompletă sau au fost date unele caracteristici ale atitudinii părinteşti faţă de adolescenţii din aceste familii.

This article discusses the specifics of parental attitude, which consists of constant change along with the age of the child and his inevitable separation from his parents. The results of the research showed that during teen age there is an increase of detachment between mothers and their children in the favor of development. There was established a connection between child`s emotional well-being and some characteristics of parental attitudes to teenagers in complete and single-parent families.

Cuvinte-cheie
atitudini,

relaţii specifice, iubirea necondiţionată, dragoste condiţionată, dezvoltarea deplină a copilulu