IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului",
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Seria 22, Vol.1
Responsabili de ediție: Racu I., Chicu S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-46-450-5
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (85)Filologie (273)Economie (18)Drept (8)Pedagogie (683)Medicină (18)Psihologie (178)Sociologie (82)Istorie (44)Studiul artelor, culturologie (120)Tehnică (2)Filosofie (11)Geografie (7)Ştiinţe agricole (1)Biologie (2)Ştiinţe politice (12)Chimie (1)Administrare publică (2)