IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului" Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă", 19
Chișinău, Moldova, 24 martie 2017
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Seria 19, Vol.4
Responsabili de ediție: Racu I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: UPS „Ion Creangă‖
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 341
ISBN: 978-9975-46-337-9
CZU: 082:378.637(478-25)(082)=135.1=161.1 P 93
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (98)Filologie (330)Economie (22)Geografie (8)Pedagogie (780)Medicină (24)Studiul artelor, culturologie (142)Sociologie (92)Istorie (47)Filosofie (12)Ştiinţe politice (13)Psihologie (191)Tehnică (2)Drept (8)Ştiinţe agricole (1)Biologie (2)Chimie (1)Administrare publică (2)