IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Editura: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Afişează publicaţiile
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2, 2019
Editura: Tipogr. Garomont Studio
ISBN: 978-9975-134-66-8
Afişează publicaţiile
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
Ediția a 2-a, 2019
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172813882-4
Afişează publicaţiile
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Editura: Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM
ISBN: 978-9975-72-366-4
Afişează publicaţiile
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018
Editura: Tirografia "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-3168-7-3
Afişează publicaţiile
1 - 5 of 5