IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFHIKLMNPRSTVWZ
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Ecological and environmental chemistry 2017
2017
Editura: Academy of Sciences of Moldova
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
Volumul 25 (1), 2010
Editura:
ISBN: 978-9975-64-193-7
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
Volumul 25 (2), 2010
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-194-4
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-132-99-2
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4123-5-3
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 9975-62-145-7
Afişează publicaţiile
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017
Editura: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-118-2
Afişează publicaţiile
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5, 2009
Editura: Presa universitară bălţeană
ISBN: 978-9975-50-038-8
Afişează publicaţiile
1 - 10 of 10