IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
E3S Web of Conferences
Vol.409, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202340906008
Afişează publicaţiile
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings EUBCE 2023
2023
ISSN: 22825819
Afişează publicaţiile
EURINT2023. Widening knowledge for a more resilient European Union
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-823 -7
e-ISBN: 978-606-714-824-4
ISSN: 2393-2384
ISSN: L 2392-8867
Afişează publicaţiile
Euroinvent. European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția 15, 2018-2023
Organizatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
ISSN: Print: 2601-4564
ISSN: Online: 2601-4572
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna, EBWFF 2023
Vol.420, 2013-2023
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202342001006
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-46-3
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-180-10-8
Afişează publicaţiile
EUMMAS A2SConference on Global Social and Technological Development and Sustainability
2023
Organizatori: Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, University of A Coruna, Universitatea Valahia din Târgoviste, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti din România, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9948-787-15-0
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.395, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202339504001
Afişează publicaţiile
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-706-1.37(082)=00
Afişează publicaţiile
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
Ediţia 3, 2024
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-43-7
DOI: 10.53486/escst2023
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-321-1
Afişează publicaţiile
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-822-0
Afişează publicaţiile
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-865-7
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences International Scientific Conference on Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East, AFE 2023
Vol.462, 2013-2023
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Vest, Timişoara, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-62-593-7
Afişează publicaţiile
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science EPTCS
Ediţia a 12-a, 2017-2022
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Education facing contemporary world issues. Edu World 2022
Ediția 9, EpES Vol.5, 2023
Organizatori: Universitatea din Piteşti
ISSN: 2672-815X
Afişează publicaţiile
EURINT2022. The world in motion: challenges, territorial dynamics and policy responses
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-748-3
e-ISBN: 978-606-714-791-9
ISSN: 2393-2384
ISSN: L 2392-8867
ISSN: e- 2393-2384
Afişează publicaţiile
Euroinvent. European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția 14, 2018-2023
Organizatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
ISSN: Print: 2601-4564 Online: 2601-4572
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol.21, 2017-2022
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Euroasian Scientific Discussions
Ediția 2, 2022
ISBN: 978-84-15927-32-7
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 , 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Centrul Educaţional Pro Didactica, Asociației pentru Educație și Formare „TopFormalis”, Oradea, Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-732-2.
Afişează publicaţiile
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3586-0-6
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-681-3
Afişează publicaţiile
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-638-7
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Volumul 5, Ediția 13, 2020-2021
Organizatori: Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, University of Primorska, University of Helsinki, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
EURINT2021. Assessing the EU’s actorness in the eastern neighbourhood
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-658-5
ISSN: 2393-2384
ISSN: L 2392-8867
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția 17, Vol.1, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Empowering english language educators through action research
Ediția 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-263-4
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-01-5
Afişează publicaţiile
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-617-2
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-583-0
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Euro-Aliment
Ediția 10, 2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 1843-5114
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
Afişează publicaţiile
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 978-606-17-1691-3
Afişează publicaţiile
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020
Organizatori: Universitatea Elenă Internațională
Afişează publicaţiile
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12, 2020-2021
Organizatori: Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, University of Primorska, Universitatea de Stat din Moldova, University of Helsinki, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
e-ISBN: 978-606-49-0375-4
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.208, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 1844-7880
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.171, 2013-2023
Organizatori: University of Opole
DOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția 16, Vol.3, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-3452-6-2
Afişează publicaţiile
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1, 2020
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978- 9975-3345-6-3
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Education, quality and sustainable developmentLUMEN
Ediția 4, 2020
Organizatori: Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN
Afişează publicaţiile
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
Organizatori: ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: 978-9975-89-182-0
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3470-8-2
Afişează publicaţiile
EURINT2020. EU and its neighbourhood: enhancing EU actorness in the eastern borderlands
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-619-6
ISSN: 2393-2384
ISSN: L 2392-8867
Afişează publicaţiile
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2020
Ediția 8, 2016-2020
ISBN: 978-172818803-4
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.212, 2013-2023
Organizatori: Brest State Technical University
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.215, 2013-2023
Organizatori: Saint-Petersburg State Institute of Technology
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.1, 2013-2023
ISSN: 22671242
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.124, 2013-2023
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.135, 2013-2023
Organizatori: Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
Euro chemistry conference Exploration of universal hidden and invisible energy through Chemistry
2019
Organizatori: Scient Global Conferences
Afişează publicaţiile
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1, 2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3277-4-9
Afişează publicaţiile
European Conference on Neutron Scattering
Ediția a VII-a, 2019
Organizatori: Petersburg Nuclear Physics Institute, NRC “Kurchatov Institute”
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2019
Ediția 15, Vol.2, 2019-2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Extending InGRID integrated datasets and tools on vulnerable groups with employment conditions data
Vol. 12, 2019
Organizatori: Universitatea din Panteion, Atena
Afişează publicaţiile
Electric Vehicles International Conference EV 2019
2019
Organizatori: ICPE S.A., Bucureşti
ISBN: 978-172810791-2
Afişează publicaţiile
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019
Organizatori: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Parteneriatul global pentru sol, International Network of Black Soils, Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations
ISBN: 978-9975-149-37-2
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 10, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Orange Moldova S.A., M-Testing S.R.L., JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., AMDARIS S.R.L., Pentalog CHI S.R.L., AROBS Software Chişinău, Ellation S.R.L.
ISBN: 978-9975-108-84-3
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3302-8-2
Afişează publicaţiile
Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy
2019
Organizatori: Necunoscută, Marea Britanie
ISBN: 978-012812735-3;978-012812736-0
Afişează publicaţiile
Emerging Trends in Materials Science and Nanotechnology
Ediția a 18-a, 2020
Organizatori: Euroscicon ltd.
ISBN: XXXXXXXX
Afişează publicaţiile
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea I, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-4203-9-6
Afişează publicaţiile
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II, 2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-4-2
Afişează publicaţiile
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond Symposium on the Jahn-Teller Effect
Ediția a XXIV-a, 2018
Organizatori: Necunoscută, Spania
Afişează publicaţiile
EURINT2018. Reflecting on Europe’s (dis)order: Scenarios for the EU’s future
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-502-1
ISSN: 2392-8867
ISSN: L 2392-8867
Afişează publicaţiile
Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion
2018
Organizatori: Springer International Publishing, New York
ISBN: 978-331977069-7, 978-331977068-0
Afişează publicaţiile
Euroinvent. Conference on Innovative Research ICIR 2018
Ediția 10, 2018-2023
Organizatori: Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Necunoscută, Malaysia
ISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
Afişează publicaţiile
Economic International Conference NCOE 4.0 2020
Ediția 16, Vol. 13, 2020
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: 978-1-910129-27-2
Afişează publicaţiile
Education for values - continuity and context
2018
ISBN: 978-88-87729-48-1
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-1-9
Afişează publicaţiile
EPE 2018 - Proceedings of the 2018 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power Engineering
Ediția a 10-a, 2018
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-153865062-2
Afişează publicaţiile
Environmental, Industrial and Energy Security
2017
Organizatori: Necunoscută, Rusia, Севастопольский государственный университет, Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia
ISBN: 978-5-9907603-7-0
Afişează publicaţiile
Educafia din perspectiva valorilor
Editia 9, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
ISBN: 978-973-757-730-6
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science EPTCS
Ediția a 15-a, 2017-2022
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
European Solid-State Device Research Conference
Ediția a 47-a, 2017
ISSN: 19308876
ISBN: 978-150905978-2
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 17-a, Vol.171, 2014-2018
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 7-a, Vol.185, 2014-2018
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISBN: 21016275
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2017
Ediția a 6-a, 2016-2020
ISBN: 978-153860358-1
Afişează publicaţiile
EU – a space of opportunities and challenges
2017
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3129-6-7
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, 2017-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation, Institutul de Chimie al AŞM, Societatea Chimiştilor din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Americană din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol. 7, 2017-2022
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-118-2
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-99-2
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 21-a, 2014-2018
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia
2016
Organizatori: Taylor and Francis Ltd., Oxfordshire
ISBN: 978-156324366-0
Afişează publicaţiile
Est Europa_Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles
2016
Organizatori: Université de Pau et des Pays de l'Adour
ISSN: 1632-451X
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția a 23-a, Vol.138, 2014-2018
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2005-2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Energetica al AŞM, Necunoscută, Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Î.S."Inspectoratul energetic de stat", Moldelectrica Î.S., Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova), RED Union Fenosa S.A., Moldovagaz SA, Centrala electrică cu termoficare (CET-Nord, Bălţi), RED Nord S.A., RED Nord-Vest, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova, Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-4123-5-3
Afişează publicaţiile
European teaching course on neurorehabilitation
Ediția a 6-a, 2016
Organizatori: RoNeuro, Institute for Neurological Research and Diagnostic
ISSN: 2501-7039; ISSN-L 2501-7039
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-71-8
Afişează publicaţiile
European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference CLEO/Europe-EQEC 2015
2015
ISBN: 978-146737475-0
Afişează publicaţiile
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015
Organizatori: Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova, 2007-2013, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Energy Procedia
Vol. 84, 2015
ISSN: 18766102
Afişează publicaţiile
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-52-196-3
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2015
Ediţia a 5-a, 2016-2020
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-146737545-0
Afişează publicaţiile
EURINT2014. European Union in times of crisis: perspectives and solutions
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-606-714-078-1
ISSN: 2392-8867
ISSN: L 2392-8867
Afişează publicaţiile
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-066-6
Afişează publicaţiile
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. , 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-068-0
Afişează publicaţiile
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37, 2012-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-252-1
Afişează publicaţiile
EPJ Web of Conferences
Ediția 7, Vol.75, 2014-2018
ISSN: 21016275
Afişează publicaţiile
EURINT- 2013. The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood
2013-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISBN: 978-973-703-892-0
Afişează publicaţiile
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31, 2012-2013
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-235-4
Afişează publicaţiile
European Congress of Radiology
2012
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 45, Ediția 5, 2006-2012
ISBN: 978-160768315-5, 978-156677957-9
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 35, Ediția 6, 2006-2012
ISBN: 978-160768217-2, 978-156677867-1
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 35, Ediția 8, 2006-2012
ISBN: 978-156677869-5, 978-160768219-6
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 41, Ediția 44, 2006-2012
ISBN: 978-160768345-2
ISSN: 19386737
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
2010-2011
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-194-4
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 28, Ediția 5, 2006-2012
ISBN: 978-160768145-8, 978-156677795-7
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-33-3
Afişează publicaţiile
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1), 2010-2011
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-193-7
Afişează publicaţiile
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006-2011
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-038-8
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 6, Ediția 20, 2006-2012
ISBN: 978-160560175-5
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006-2011
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-9555-3-9
Afişează publicaţiile
ECS Transactions
Vol. 3, Ediția 9, 2006-2012
ISBN: 1566775094, 1566775094, 978-156677509-0
ISSN: 19385862
Afişează publicaţiile
Engineering Education at the Cross-Roads of Civilizations SEFI
Ediţia 2005, 2005
Organizatori: Middle East Technical University
ISBN: 978-975429236-7
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005-2016
Organizatori: Institutul de Energetica al AŞM
ISBN: 9975-62-145-7
Afişează publicaţiile
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
Afişează publicaţiile
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.2, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-90-1
Afişează publicaţiile
Ecological Chemistry
3rd, 2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Stat din Moldova, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO
ISBN: 9975-62-133-3
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 1, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-82-0
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol.2, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-83-9
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol.3, 2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-84-7
Afişează publicaţiile
EPJ Applied Physics
Vol. 27, Ediția 1-3, 2004
ISSN: 12860042
Afişează publicaţiile
1 - 150 of 150