IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (6566): Productivity (56), efficiency (36), variety (36)
Manifestări ştiinţifice organizate37
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (36 ORCID ) 0.07%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2244. Descărcări - 13470. Vizualizări - 910214.
Articole în reviste din RM - 721. Publicaţii la conferinţe din RM - 1438. Publicaţii peste hotare - 85.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 62

Modern conditions for the development of science and the education system
Todorova Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 276-280.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A review of black walnut (Juglans nigra L.) ecology and management in Europe
Nicolescu Valeriu Norocel, Sfeclă Victor
Trees - Structure and Function
Nr. 5(34) / 2020 / ISSN 0913-1890 / ISSNe 1432-2285
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea coriocenului asupra scroafelor normogalactice
Gurdiș Viorica
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative
Baltag Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a eficienţei economice a utilizării nutrienţilor în sistemele convenţional şi conservativ de lucrare a solului
Baltag Grigore
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza contractului de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață în contextul noilor modificări
Smochină Andrei, Talambuţa Angela
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza exportului de fructe al Republicii Moldova
Şcerbacov Elena
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stabilității financiare și sistemul de indicatori elaborat de FMI
Beda Oxana, Drăguţă Sergiu
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 13-15.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the lease agreement in the context of the new changes
Talambuţa Angela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 755-759.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the legal regulations of the customs regimes in the Republic of Moldova
Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Vol. 7S. 2020. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 93-99.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea indicelui de concentrare Gini în analiza urbanizării Republicii Moldova
Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica, Sochircă Elena, Crăciun Laurențiu
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia a 5-a jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 191-195.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiecte
Sîrbu Rodica, Corman Iulia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 94-97.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte microbiologice asupra calității cărnii de pasăre comercializată în Republica Moldova
Golban Rita, Golban Artur
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea ca factor determinant al veniturilor aferente exportului produselor sectorului vitivinicol al Republicii Moldova
Timofti Elena, Movileanu Veronica, Memeţ Diana
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combined automated installation deployment for milk cooling
Daicu Anatol, Volconovici Augustin, Chirsanova Alla, Volconovici Onorin, Slipenchi Victorin, Volconovici Ina
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt
Bîlici Inna, Balan Petru, Vămăşescu Sergiu, Balan Valerian
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura
Bivol Alexei, Iurcu-Străistaru Elena, Bădărău Sergiu, Sasanelli Nicola, Cîrlig Natalia, Andoni Cristina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 157-163.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în Republica Moldova și perspecivele ei
Nirean Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 251-258.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea comparativă a maladiilor și dăunătorilor invazivi la porumb în condițiile Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Maticiuc Vasile, Cîrlig Natalia, Andoni Cristina
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. . 107-121.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat
Pistol Gheorghe, Macari Vasile, Putin Victor, Rotaru Ana, Rotari Liliana, Maţencu Dumitru, Didoruc Sergiu, Catana Ion
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 187-190.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2244