IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (5852): Productivity (48), variety (30), efficiency (29)
Manifestări ştiinţifice organizate32
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (15 ORCID ) 0.03%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2006. Descărcări - 9809. Vizualizări - 549326.
Articole în reviste din RM - 696. Publicaţii la conferinţe din RM - 1254. Publicaţii peste hotare - 56.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Analiza comparativă a eficienţei economice a utilizării nutrienţilor în sistemele convenţional şi conservativ de lucrare a solului
Baltag Grigore
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodei de învățare bazată pe proiecte
Sîrbu Rodica, Corman Iulia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 94-97.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor inovaţionale – premisă a eficientizării producţiei agricole
Dombrovschi Ina
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova
Burbulea Rodica, Moroi Elena, Şargu Lilia
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor de tip web 2.0 pentru predarea interactivă a disciplinelor la specialitățile de turism și geografie
Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica, Codrea Lidia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 42-46.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 89

Îmbunătățirea performanțelor mentenanței tehnicii agricole în întreprinderile de tip service. Studiu bibliografic de specialitate
Marian Teodor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea regulatorilor de creştere asupra rezistenţei la temperaturile scăzute din perioada de înflorire, asupra gradului de legare şi producţiei de fructe la cultura părului
Peşteanu Ananie, Mihov Dumitru, Ivanov Alexei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiuni şi măsuri specifice de combatere a migraţiei ilegale la nivelul Republicii Moldova şi UE
Cuciurcă Angela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 84-89.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea conceptualizării şi locului răspunderii patrimoniale în sistemul răspunderii juridice
Stahi Tatiana
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 501-515.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă
Baltag Grigore, Popescu Adrian
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 333-337.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a noţiunilor contabile de resurse naturale şi resurse minerale
Şevciuc Tatiana, Frecăuţeanu Alexandru, Vasilache Valentina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 16-16.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelației dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova
Muntean N., Balteş Nicolae, Muntean Iulian
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova
Timofti Elena, Iaţişin Tatiana, Cereteu Romeo
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 252-258.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza potențialului de export al cerealierelor și produselor culturilor tehnice
Şcerbacov Elena
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 320-325.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza strategiilor promoționale aplicate în entitate
Burbulea Rodica
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Adrilang“. 219-223.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the export potential of milk, dairy products and eggs production
Şcerbacov Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 205-208.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova
Şcerbacov Elena
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea și executarea pedepsei privative de libertate față de minori în legislația altor state
Cuciurcă Angela
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Adrilang“. 58-64.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparative ale doctrinei penale privind infracţiunea de poluare a apei
Cuciurcă Angela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 89-94.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte microbiologice privind rezistența unor tulpini bacteriene uropatogene în cazul sindromului urologic canin
Golban Rita
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2006