IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (4406): management (25), crime (15), education (13)

Reviste/manifestări ştiinţifice58
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice35/504106/160
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 722
504 publicatii cu CZU (69.8%)
202 publicatii cu DOI (28%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 103 ORCID (47.9%),
13 Google Scholar ID (6%),
12 Scopus Author ID (5.6%)
Brevete Tabel(5)
H-index autori
Proiecte Tabel(9)
Monografii Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 723. Descărcări - 20350. Vizualizări - 543937.
Articole în reviste din RM - 500. Publicaţii la conferinţe din RM - 186. Publicaţii peste hotare - 36.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 114
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 174
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 207
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 18
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 24
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 160
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15

2023 - 32

Înregistrarea bunului imobil din proprietatea comună în devălmășie a soților în aspectul cadrului legal național
Dandara Liliana , Anton Mihaela
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 340-342.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analize şi variabile criminologice ale etiologiei personalităţii şi victimelor criminalităţii violente din cadrul familiei
Mizdran Mihai , Mariţ Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and impact of APIA activity on development and support of agricultural sector in Romania
Copăceanu Cristina , Mazăre Silvia
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis, classification and typology of criminals
Tatar Olga , Mihalache Iurie
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 164-168.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotații doctrinare privind tentativa de infracțiune. aspecte de drept comparat
Antoci Albert , Popescu Petru , Lîsîi Cătălin
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing the concept of sustainable agriculture in the economy of Romania
Mazăre Silvia , Copăceanu Cristina
Cogito
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală transfrontalieră a corporaţiilor internaţionale: cauze, gestiune, contracarare
Trofimov Victoria , Mariţ Alexandru
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția reglementărilor în domeniul pescuitului, protecției și folosirii resurselor biologice acvatice naturale
Bulat Dumitru , Şaptefraţi Nicolae , Bulat Denis , Avornic Gheorghe
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evаluаreа dezvoltării profesionаle а cаdrelor didаctice ca proces important al managementului educațional
Gribincea Tatiana , Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal nature and specificity of unnamed contracts
Tatar Olga , Mihalache Iurie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 626-634.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare
Frumusachi Victor
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. . 196-206.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evidență și evaluare a impactului fondurilor europene asupra dezvoltării socio-economice a zonelor rurale: Metoda Matricei Contabile Sociale. Studiu ce caz: Județul Neamț
Mazăre Silvia , Copăceanu Cristina
Analele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
Vol. 91, / 2023 / ISSN 2067-5631 / ISSNe 2067-7758
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică și practica aplicării convenției de la viena în regulamentul relațiilor contractuale internaționale
Tatar Olga , Mihalache Iurie
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de dezvoltare personală a managerului organizației școlare în contextul schimbării
Gribincea Tatiana , Ionescu (Ciulei) Florentina
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normalitate şi anormalitate. Abordarea personalității criminale – teoretizare și particularizare
Moisoiu Roxana
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 698-703.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organic Farming from the Economic Perspective for Romania
Mazăre Silvia
EIRP Proceedings
Vol. 18, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2067-9211 / ISSNe 2069-9344
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise care vizează justificarea incriminării infracțiunii de organizare a migrației ilegale
Frumusachi Victor
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 109-120.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lucrătoarei moderne de la distanță. probleme ale organizării muncii și a managementului timpului
Cutanina Natalia
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor copilului din prisma serviciilor de asistenţă socială
Gribincea Tatiana
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 541-545.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on the crime of war propaganda in the context of world security
Macovei Vera
4th International Black Sea modern scientific research congress
2023. . . 1246-1250.
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 723