IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective",
Bălți, Moldova, 30-31 octombrie 2020
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Cosumov M.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 274
ISBN: 978-9975-3470-8-2
CZU: 37.015:7.0(082)=135.1=111=161.1 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  46
Disponibil în IBN: 5 mai 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (33)Studiul artelor, culturologie (23)Psihologie (3)