IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1023): climate change (12), region (7), Nutrients (7)
Reviste/manifestări ştiinţifice06
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6 / 4037 / 153
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (4 ORCID,
4 Google Scholar ID,
6 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(6)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 315. Descărcări - 2694. Vizualizări - 111634.
Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 237. Publicaţii peste hotare - 39.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 16

Activitatea științifică și didactică a profesorului Petru Obuh
Begu Adam, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 512-512.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni privind utilizarea apelor uzate orășănești în calitate de medii nutritive pentru cultivarea unor specii de alge
Mogîldea Vladimir
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 240-244.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și cauzele mortalității generale a populației din regiunea de dezvoltare Nord
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae, Portarescu Anastasia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 10-19.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational activities as a tool in management of the biosphere reserve area “Lower Prut” in Moldova
Drumea Dumitru
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 103-106.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informația cadastrală a ariei protejate Rosoșeni
Liogchii Nina, Fasola Regina, Motelica Liliana, Braşoveanu Valeriu
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 88-94.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele apelor de suprafață din bazinul cursului inferior al fluviului Nistru
Moroz Ivan
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 412-415.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiile verzi din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova: viziune generală
Cocîrţă Petru
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 129-132.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Grabco Nadejda, Certan Corina, Portarescu Anastasia, Bulimaga Constantin
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 62-66.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind evaluarea vegetației lemnoase în cadrul ecosistemului urban Bălți
Florenţă Veronica
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 243-246.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de poluare majoră a râului Bac și impactul acestora asupra ecosistemului Nistrului inferior
Bulimaga Constantin, Rusnac Arcadie, Eroșencova Victoria, Ganja Elena
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 307-311.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The precipitations impact on erosional stability of the lower Bic plane
Cantir Angela
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 123-125.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антропогенная нагрузка на малые притоки нижнего Днестра
Ерошенкова Виктория, Бульмага Константин, Залецки Г., Попова Е.
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 337-340.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние органических люминофоров на морфофизиологические признаки цветковых растений
Коломиец Ирина
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 300-307.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние цветового предпочтения опылителей на конвергентную окраску венчиков цветковых растений
Коломиец Ирина
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 133-135.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование показателя потенциала роста водорослей для оценки степени эвтрофирования водных объектов
Mogîldea Vladimir, Ţugulea Andrian
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 408-412.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндемики северного Причерноморья в составе флоры Бессарабии
Изверская Татьяна, Гендов Вечеслав, Сыродоев Геннадий
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 119-122.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 114

A case study on land use change analysis using GIS in the Tigheci Hills, Republic of Moldova
Bunduc Tatiana, Bejan Iurie, Bunduc Petru
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 3-4.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a evoluției geodemografice a orașelor Strășeni (Republica Moldova) și Zărnești (România)
Crăciun Laurențiu , Hachi Mihai
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 39-44.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modului de utilizare a terenurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bejan Iurie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 104-107.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza spațială a variației medii anuale diurne pentru teritoriul Republicii Moldova
Crivova Olga
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia a 5-a jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 78-81.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 315