IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie
RORLibrary of Congress authority IDWikiDataGRIDEU Research participant IDORCIDGoogleScholar
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice08
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice7/8864/303
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 559
306 publicatii cu CZU (54.7%)
128 publicatii cu DOI (22.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 41 ORCID (32%),
25 Google Scholar ID (19.5%),
17 Scopus Author ID (13.3%)
Brevete Tabelul(7)
H-index autori
Proiecte Tabelul(9)
Lista publicaţiilor - 559. Descărcări - 5543. Vizualizări - 279383.
Articole în reviste din RM - 87. Publicaţii la conferinţe din RM - 362. Publicaţii peste hotare - 83.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 75

Analiza modului de utilizare a terenurilor în municipiul Bălți (Republica Moldova)
Ţugulea Andrian , Bejan Iurie , Mogîldea Vladimir
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 423-426.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the degree of pollution of surface waters in the urban ecosystem Balti with organic pollutions
Bulimaga Constantin , Prodan Petru , Ţugulea Andrian
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 122-123.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile ecologice ale spațiilor verzi din cadrul ecosistemelor urbane
Portarescu Anastasia , Bulimaga Constantin , Certan Corina , Grabco Nadejda
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 404-407.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea aerului şi a precipitaţiilor atmosferice din teritoriul site-lui emerald „Pădurea Hânceşti”
Lozan Raisa , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Comarnițchi Anna , Zlotea Alexandr , Vereteno Anastasia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 381-386.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 147-154.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind ponderea suprafețelor ocupate cu culturi tehnice în regiunea de dezvoltare nord
Crîşmaru Valentin , Creţu Irina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 351-354.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul amoniacului neionizat în raport cu valorile amoniului din clasele de calitate a apelor de suprafață
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the environmental impact of the wastewater treated at biological purification plants
Bulimaga Constantin , Prodan Petru , Bobeica Valentin
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 123-124.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica schimbarilor climatice pe teritoriul Republicii Moldova conform classificarii Koppen-Trewartha
Crivova Olga
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 28-29.
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și structura incidenței generale a populației din regiunea de dezvoltare nord și dependența acesteia de calitatea mediului
Bulimaga Constantin , Bodrug Nicolae
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 316-321.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și structura prevalenței generale a populației din municipiul Bălți
Tabără Irina , Bodrug Nicolae , Certan Corina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 421-423.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și tipologia peisajului în contextul dezvoltării durabile
Stratan Liliana , Angheluţa Viorica
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 96-99.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of Saproxylic Darkling Beetles (Tenebrionidae: Coleopteria) in the Republic of Moldova
Bacal Svetlana , Buşmachiu Galina
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. . 37-38.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duration and magnitude of droughts in Republic of Moldova
Răileanu Valentin , Cojocari Rodica , Crivova Olga
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. . 29-30.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological conditionality of the chemical structure of the main classes of natural pigments
Kolomiets Irina , Dragutsan Igori
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 58-58.
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS27_Management of wastewater treatment sludge – environment protection issues
Mogîldea Vladimir
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental impact assessment of industrial enterprises in the Northern Development Region of the Republic of Moldova
Bulimaga Constantin , Ganga Elena
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. . 45-45.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the direct costs for water supply of the localities from the Republic of Moldova within the limits of the Dniester river basin
Răilean Veronica , Bacal Petru
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. . 68-69.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului stabilității ecologice a terenurilor din cadrul corpurilor de apă din bazinul râurilor Camenca și Căinari
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 373-378.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului antropic asupra aerului atmosferic din ecosistemele ariilor naturale protejate de stat
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Stegărescu Vasile
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 24-24.
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 559