IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice125
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice11/3315/18
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 60
40 publicatii cu CZU (66.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 6 ORCID (14%),
1 Google Scholar ID (2.3%),
2 Scopus Author ID (4.7%)
Brevete Tabelul(4)
H-index autori
Proiecte Tabelul(2)
Lista publicaţiilor - 60. Descărcări - 550. Vizualizări - 40265.
Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Climate change vulnerability index case study for the Republic of Moldova
Gutium Tatiana , Țaranu Lilia
Cogito
Nr. 4(13) / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii Ambrozia (Ambrozia artemisiifolia) în plantaţiile viticole din Republica Moldova
Cebanu Vitalie , Degteari Vladimir , Bratco Dumitru
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biopesticidelor în protecția integrată a culturilor agricole și managementul durabil al fertilității solului
Voloşciuc Leonid , Josu Veronica
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 314-319.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Agricultura ecologică: realizări, probleme și perspective
Voloşciuc Leonid , Josu Veronica , Voloșciuc Eugen
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign“. 135-140.
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea pomiculturii în Republica Moldova în ultimele două decenii
Balan Valerian , Şarban Vasile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 13-18.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Eu Common Agricultural Policy after 2020
Ignat Anatolie , Blagoeva Snejana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 15-21.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Corelația grupurilor Ultras cu extremele politice din țările europene
Andrieş Vasile , Ungureanu Adrian
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Bratco Dumitru , Haheu Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul in viticultura din spatial est-carpatic in perioada antică şi medievală
Bratco Dumitru , Haheu Vasile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 21-22.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea materialului săditor pomicol în spaţiul pruto-nistrean
Rusu Dumitru , Bratco Dumitru
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea vinurilor cu IGP în UTA Gagauzia
Cara Serghei , Zamaru Boris
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. (Tipogr. "A & V Poligraf"). 109-111.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексный анализ автоматизированных энергосберегающих технологических процессов для охлаждения молока
Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Учеваткин Александр , Кушнир Наталья , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Волконович Онорин , Попа Александр
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение естественного и искусственного холода для охлаждения молока
Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Учеваткин Александр , Кушнир Наталья , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Попа Александр
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru , Nicolaescu Gheorghe , Cebotari Valeriu , Vacarciuc Liviu , Perstniov Nicolae
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini de spirit ecologic şi cuget oenologic
Bratco Dumitru , Vlad Pavel
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective ale cercetărilor ştiinţifice în avicultură
Bîzgu Ion , Şumanschii Andrei , Nistorică Tatiana
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. Print Caro. 23-26.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имитационные методы определения эффективности биотехнических систем
Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Волконович Онорин , Кирияк И.И. , Попа Александр
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 409-412.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение эффективности при модернизации биотехнических систем с учётом ситуации экономического риска
Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Кушнир Наталья , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Попа Александр
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технологический и экономический эффекты биотехнических систем в животноводстве
Волконович Ливиу , Кушнир Михаил , Волконович Августин , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Арион С. , Rusu Nicolae
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 625-629.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova
Sula Irina , Nicolaescu Gheorghe , Bratco Dumitru , Cebotari Valentina , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Mihov Dumitru
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 3-16.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60