IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educația privind drepturile copilului:" experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar, 1
Chişinău, Moldova, 26 noiembrie 2021
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPS „I.Creangă”
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 427
ISBN: 978-9975-46-617-2
CZU: 37.0:342.7-053.2(082)=135.1=111=161.1 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022  89CZU
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Pedagogie (86)Psihologie (84)