IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", 4
Bălți, Moldova, 19 octombrie 2018
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți
Editura: Tipografia din Bălţi
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 449
ISBN: 978-9975-3276-1-9
CZU: 376.091(082)=135.1=111=161.1 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (378)Psihologie (75)Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (3)Filologie (4)Studiul artelor, culturologie (8)Sociologie (15)Biologie (1)Istorie (2)Economie (1)Drept (2)