IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (4937): infracţiune (56), proces penal (34), crime (34)
Reviste/manifestări ştiinţifice26
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice25/35758/87
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1164
537 publicatii cu CZU (46.1%)
174 publicatii cu DOI (14.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (40 ORCID,
2 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(4)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1164. Descărcări - 14061. Vizualizări - 582873.
Articole în reviste din RM - 878. Publicaţii la conferinţe din RM - 280. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 201

„Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”,autor Liliana Creangă
Creanga Liliana
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Infracțiunea de pruncucidere”, autor Radion Cojocaru
Cuşnir Valerii
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Sesizarea organului de urmărire penală”, autor Dinu OSTAVCIUC
Osoianu Tudor
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătăţea practicilor poliţiei în vederea prevenirii dicriminării comunităţilor rome
Gumenco Aliona
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 558-565.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătăţirea formării profesionale a personalului poliţienesc la compartimentele instrucţia tragerii şi intervenţia profesională
Rotaru Radion
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 272-277.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înființarea persoanei juridice de drept public
Preţivatîi Ghenadie
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 381-384.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea noţiunii obiectului infracţiunii în doctrina penală actuală
Zosim Alexandru , Hrytenko Oksana
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 511-516.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări de perspectivă privind incrimenarea constituirii unui grup terorist sau a unei organizații teroriste în Codul penal al Republicii Moldova
Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind situația persoanelor cu dizabilități în societate
Pavlencu Mariana , Revenco Ana-Maria
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-doctrinare privind legislaţia statelor care incriminează în mod direct faptele de exploatare sexuală a persoanelor
Larii Iurie , Pohilă Oleg
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie
Soroceanu Igor
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul la justiția în probleme de mediu în Republica Moldova
Pascal Mihaela
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea specială de investigaţie în contextul combaterii criminalităţii favorizate de separatismul transnistrean: probleme și soluții
Glavan Boris
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea modelului american de instruire juridică la pregătirea profesională a cadrelor pentru MAI
Guştiuc Andrei , Gustiuc Ludmila
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 163-169.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a reglementărilor privind răspunderea penală pentru activitatea mercenarilor în diferite state occidentale
Drăgulean Alexandru
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 270-276.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de omor, autor Alexandru Cicala
Cicala Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate
Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza jurisprudenței privind audierea martorilor la judecarea cauzelor penale în contextul respectării dreptului la un proces echitabil
Osoianu Tudor
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apărarea valorilor istorico-culturale
Pareniuc Alexandru , Ghimpu Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1164